AFA Nederland gaat los in Maastricht

De Anti Fascistische Actie (AFA) heeft zich weer eens laten kennen in Maastricht bij de tegenbetoging van de heel-Nederlandse actiegroep Voorpost. Zij demonstreerde op 1 maart 2009 tegen het drugsbeleid van de Maastrichtse gemeenteraad en de Nederlandse overheid.
De lange reeks van gewelddadigheden van de AFA roept de vraag op waarom de overheid niet ingrijpt. In het verleden hebben organisaties voor minder een artikel 140-status gekregen. 

Voorpost kondigde in november 2008 een demo in Maastricht aan tegen het drugsbeleid. Binnen afzienbare tijd meldde de AFA een tegendemonstratie aan. Een delegatie van AFA Nijmegen reisde naar het Maastrichtse stadhuis om zich te beklagen over het demonstratierecht van Voorpost.  De Nijmeegse antifa/krakerswereld wordt samen met die van Amsterdam beschouwd als de meest gewelddadige van Nederland. Zo is in 2005 de Nijmeegse kraker/antifascist Louis Sévèke vermoord door de medekraker Marcel Tega. In eerste instantie werd door de Nijmeegse afa/krakerswereld de dader gezocht in extreemrechtse kringen. Net als bij de moord op Pim Fortuyn kwam de kogel echter van links.

De activisten van Voorpost waren met de bus naar Maastricht afgereisd. Bij het verzamelen aan de grens voor Maastricht werden de antidrugs-demonstranten aangevallen de AFA-aanhangers. De Voorposters werden slechts door een viertal motoragenten begeleid. Slechts een kordaat en beheerst optreden van de Voorposters kon een confrontatie voorkomen. Daarop reageerden de AFA-aanhangers met het gooien van stenen waarbij een Voorposter vol in het gezicht werd geraakt.
Tijdens de demonstratie van de Voorposters raakten de antifascisten slaags met de mobiele eenheid op de bruggen tussen beide stadsdelen. Hierbij werd grof geweld gebruikt en werden voertuigen van de politie beschadigd. Bij vertrek van de Voorpostbussen werden ze weer belaagd door stenengooiende AFA-leden. Bij één bus werd een raam ingegooid.
Van al deze gewelddadigheden heeft de AFA geen afstand genomen. Waar blijft het overheidsingrijpen? Wanneer activisten van rechts zoveel geweld zouden bezigen zou de media moord en brand schreeuwen. Nu blijft de verontwaardiging om onbegrijpelijke redenen uit. Dit antifascistisch geweld is niet uniek, toch wordt het gedoogd.

AFA maakt zich op voor meer geweld

AFA maakt zich op voor meer geweld

De Duitse AFA groet u!

De Duitse AFA groet u!

De AFA houdt niet van politieauto's

De AFA houdt niet van politieauto's

De zwarthemden van de AFA

De zwarthemden van de AFA

De AFA is trots op het geweld
De AFA is trots op het geweld

De AFA heeft wederom het demonstratierecht misbruikt. De Voorpostdemonstratie was gepland om 13u00. De AFA-bijeenkomst begon om 11u30. Na de (veelal Engelstalige) toespraken op het Griend langs de oever van de Maas werd een protestmars langs het station gehouden waarna de AFA-demo formeel was afgelopen. Met de keuze van het tijdstip en de afgelegde route moet de AFA-leiding hebben geweten dat individuen na afloop zouden proberen de andere oever te bereiken waar de Voorpost-demo nog moest beginnen. Dit is overigens ook expliciet gesuggereerd op de informatiebijeenkomsten van de AFA. Met deze suggestie bleef het overigens ook niet. De AFA heeft getracht voetbalhooligans te mobiliseren om aan de AFA-demo mee te doen. Met de keuze voor de hooligans heeft de AFA bewust het risico genomen dat de situatie uit de hand zou lopen.  De mobilisatie van hooligans bleef niet beperkt onder MVV en Roda JC- aanhangers, maar ook onder hooligans van Standaard Luik en Alemannia Aachen. De AFA misbruikt dus het demonstratierecht door allerlei soorten groepen in te schakelen zonder zich over de gevolgen druk te maken.

Twee maanden lang heeft de gewelddadige AFA getracht mensen te mobiliseren voor de tegenbetoging. De AFA organiseerde een vijftiental informatiebijeenkomsten over Voorpost. De best bezochte bijeenkomst werd bijgewoond door hooguit twintig bezoekers, dat is dus inclusief belangstellenden van rechts en de overheid. De overige bijeenkomsten werden bezocht door vijf tot bijna twintig bezoekers. Toch spreekt de AFA van een succesvolle informatietour. Vijftien informatiebijeenkomsten in drie landen, veel media-aandacht en werving buiten de traditionele achterban heeft evengoed geen hoge opkomst opgeleverd. Met zoveel inspanning amper 250 tegendemonstranten op de been krijgen is niet bepaald een succes, zeker wanneer we er rekening mee houden dat een hoop avonturiers een kijkje kwamen nemen. Tijdens de demo van Voorpost stonden er amper antifascisten langs de route. Alleen enkele bekende fotografen en Afa-leden uit de Randstad zoals Kevin Heller vulden de overwegend uit Duitsland afkomstige jonge relzoekers aan. Klaarblijkelijk slaat de boodschap van de AFA niet meer aan. Het Maastrichtse publiek heeft haarfijn aangevoeld dat ze hier met een uiterst gewelddadige club te maken had. Op de oostelijke oever heeft het Platform Maastricht tegen Geweld aan de vooravond van de linkse demo gefolderd in de wijk en de buurtbewoners gewaarschuwd voor het naderende geweld. Niet ten onrechte blijkt achteraf. Menig buurtbewoner hield uit protest tegen het linksextremisme de gordijnen gesloten. Maastricht moest duidelijk niets hebben van het Randstedelijke krakersverschijnsel. 

Het feit dat de AFA zoveel informatiebijeenkomsten heeft gehouden in Nederland, Vlaanderen en Duitsland, zoveel aandacht heeft gevraagd voor de tegenbetoging en heeft getracht mensen, ook buiten de AFA-achterban, te werven op zo weinig deelnemers kan rekenen is zondermeer een succes voor de Nederlandse democratie te noemen.  Op de linksextremistische webpagina Indymedia werd het geweld tegen de staat en in het bijzonder de politie verheerlijkt. Deze gewelddadige en antidemocratische houding valt voor een deel te verklaren uit de herkomst van de achterban van de AFA. De gewelddadige AFA heeft een grote wervingskracht onder antidemocratische organisaties als het communistische Offensief en de SP-knokploeg Internationale Socialisten.

Het is niet alleen de achterban die zich gewelddadig gedraagt. Ook de leiding van de Afa heeft al vele gewelddadigheden op de naam staan. Zo is het bekende Amsterdamse AFA-kopstuk Job Polak betrokken bij het molesteren in groepsverband van een bezoeker van Parkpop in Den Haag. Het in wapens geïnteresseerde Utrechtse AFA-kopstuk Jeroen Hanenbergh (AFA, Kafka en ETA-sympathisant) doet samen met onderzoeker/jurist Hans van Drunen (FOK, Kafka) de rest door foutieve informatie te verspreiden op internet onder de noemer van journalistiek. Mening journalist is hier al ingetrapt.

Blijft over de vraag wanneer de overheid optreedt tegen de gewelddadige AFA. Immers 15 jaar AFA is 15 jaar geweld. Tot nu toe ziet de overheid erop toe en knijpt een oogje dicht. De staatsknechten van de AFA proberen er tenminste voor te zorgen dat de stem van het volk niet wordt gehoord. De moord op Pim Fortuyn door de extreemlinkse activist Volkert van der Graaf is immers ook niet voorkomen door de overheid, ook al werd Fortuyn voortdurend bedreigt en gedemoniseerd door antifascisten onder andere afkomstig van de Internationale Socialisten. Dat de AFA na deze moord wist dat ze fout zaten bleek wel dat de webstek van de AFA-mantelorganisatie Kafka direct  enkele dagen op zwart ging. Menig jurist is het er al over eens; artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht is zeker van toepassing op de Antifascistische Actie (AFA). Dit artikel stelt dat “deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie”. De vijftien jaarlange gewelddadige traditie van de AFA lijkt weinig andere mogelijkheden te geven.

 

Advertenties

Tags:

7 Reacties to “AFA Nederland gaat los in Maastricht”

 1. Stop Antifa! Says:

  […] hield Voorpost een demonstratie in Maastricht. Hier maakte de AFA het nog bonter. Naast het nodige gestook onder lokale jongeren trachten ze hooligans van diverse voetbalclubs voor hun karretje te spannen, […]

 2. Wat schrijft links? « Stop Antifa! Says:

  […] voor de feitelijke lezers. Censuur zijn we wel gewend van de linkse jongens en meisjes (?), Over het vele geweld van de kant van de AFA wordt uiteraard gezwegen. Dat KAFKA-fotografen niet zo onschuldig zijn als ze eruit zien blijkt wel […]

 3. War schrijft links? « Stop Antifa! Says:

  […] voor de feitelijke lezers. Censuur zijn we wel gewend van de linkse jongens en meisjes (?), Over het vele geweld van de kant van de AFA wordt uiteraard gezwegen. Dat KAFKA-fotografen niet zo onschuldig zijn als ze eruit zien blijkt wel […]

 4. AFA klaar voor nieuwe geweldsronde tegen NVU in Den Bosch « Stop Antifa! Says:

  […] tegen pedofilie georganiseerd van de Nationale Alliantie (NA) uiteen. In maart 2009 wilden ze verhinderen dat Voorpost tegen drugsoverlast […]

 5. De clowneske stek van Robbie van Herwerden « Stop Antifa! Says:

  […] op 1 maart op door vooraf over geweldloze actie te spreken, waarna vervolgens de AFA-horden uiterst gewelddadig huishielden langs de kaden van […]

 6. AIVD: dreiging AFA onverminderd hoog « Stop Antifa! Says:

  […] confrontaties tussen antifascisten en hun extreemrechtse tegenstanders. In Amersfoort, Zoetermeer, Maastricht, Den Bosch en Venlo dreigden verstoringen van de openbare orde doordat enige honderden […]

 7. Maastricht volgt anti-drugsoplossing Voorpost | Voorpost Says:

  […] om deze betoging tegen te gaan. Zo twijfelden ze zelfs niet om op de Vlaams-Nederlandse grens een gewelddadige groep hooligans op onze vreedzame leden en sympathisanten af te sturen. Maar zoals altijd kon niets ons van ons […]

Reacties zijn gesloten.


%d bloggers liken dit: