AIVD: AFA is extremistisch en overschrijdt de grens van de democratische rechtsorde.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft het jaarverslag 2008 uitgebracht. Naast de overige aandachtsgebieden besteed de inlichtingendienst weer aandacht aan links-, rechts- en dierenextremisme.

De AIVD hanteert verschillende benamingen voor hun onderzoekssubject. “De AIVD hanteert in de duiding van onderzoeksonderwerpen de termen ‘extreem’ en ‘extremistisch’. Met de aanduiding ‘extreem’ worden daarbij personen en groeperingen bedoeld die opereren op de grens van, maar nog steeds binnen het bestaande politieke spectrum en de grenzen van de democratische rechtsorde. De toevoeging ‘extremistisch’ duidt op een beweging die over die grens gaat waarbij men bijvoorbeeld geweld toepast om doelen te realiseren of zich bedient van haatzaaiende teksten.” Opvallend in het verslag van 2008 is dat de AIVD de Antifascistische Actie (AFA) extremistisch noemt. Met deze aanduiding erkent ook de inlichtingendienst dat de AFA de grens van het toelaatbare overschrijdt en dat de AFA ook vanuit de overheid als gewelddadig wordt beschouwd.

De toenemende belangstelling van de AIVD voor de gewelddadige AFA blijkt ook dit jaar uit de publicatie. Enkele citaten:

Over het antifascisme:
Het Kollektief Anti Fascistisch en Kapitalistisch Archief (KAFKA) verricht onderzoek naar rechts-extremisten, legt gegevensbestanden over hen aan en stelt informatie beschikbaar aan antifascisten die de directe confrontatie met rechts zoeken.” De AIVD legt hier terecht een link tussen het obscure KAFKA en de gewelddadige AFA. Er is namelijk een grote personele en informatieve uitwisseling tussen beiden organisaties. Zo is de in wapens geïnteresseerde Jeroen Hanenbergh, die samen met de Utrechter Hans van Drunen de ruggengraat van KAFKA vormt, ook actief als woordvoerder voor de AFA.

De voornaamste groepering is de Antifascistische Actie (AFA). AFA beschikt over afdelingen in het gehele land en heeft ondersteuning vanuit een Landelijk Secretariaat. AFA houdt vast aan het motto: ‘Hou rechts van straat!’ en probeert dit te bereiken door onder meer het beïnvloeden van lokale autoriteiten en, deels op intimiderende wijze, van zaaleigenaren die met extreemrechtse groeperingen in zee willen gaan. In enkele gevallen was sprake van mishandeling en beroving van (vermeende) extreemrechtse personen” De AIVD wijst hier mogelijk op onder andere de mishandeling van een bezoeker van Parkpop in Den Haag door Amsterdamse AFA-leden, onder andere Job Polak.

AFA organiseert, met name bij manifestaties van de Nederlandse Volks-Unie (NVU), een (gewelddadige) tegendemonstratie en laat deze vervolgens uitvoeren door derden zoals lokale antifascisten, op rellen beluste jongeren en voetbalhooligans.AFA heeft contacten met buitenlandse geestverwanten, met name uit Duitsland.” De trend van de AFA is hierboven duidelijk weegegeven. Een trend die al enkele jaren zichtbaar werd, maar die vooral in de eerste maanden van 2009 al tot volle uiting kwam. Op 21 februari organiseerde de NVU een demonstratie in Amersfoort. De AFA, die met steeds meer moeite eigen mensen op de been kan krijgen, stookte buurtwoners en lokale politieke partijen op een actie te ondernemen. Daarnaast beschadigden enkele AFA-leden een busje van NVU-demonstranten. Op 1 maart hield Voorpost een demonstratie in Maastricht. Hier maakte de AFA het nog bonter. Naast het nodige gestook onder lokale jongeren trachten ze hooligans van diverse voetbalclubs voor hun karretje te spannen, deels met succes. Overigens lukt het de AFA slechts om voornamelijk Ajax-hooligans in te zetten. Gelukkig voor de openbare orde moeten veel andere clubleden niets van het AFA-Ajax-geweld hebben.

Over en weer worden ideeën uitgewisseld, manifestaties bezocht en soms wordt ook deelgenomen aan gewelddadige confrontaties met extreemrechts. Vaak wordt het beeld opgeroepen dat antifascisten zich verdedigen tegen agressieve rechts-extremisten terwijl de rollen meestal omgekeerd zijn.” Recent bleek dit maar weer toen AFA-leden een manifestatie van dierenrechtenactivisten aanvielen in Katwijk waarbij een jongen een schedelbasisfractuur opliep. Aanvankelijk verklaarde men via het extremistenforum Indymedia dat de dierenrechtenactivisten de AFA-leden aanvielen. Een filmpje van het geweld van de AFA-leden liet een heel ander verhaal zien. Ook nu was de AFA de oorzaak van het geweld. Wat zochten ze daar überhaupt?

In 2008 is door een rechterlijke uitspraak (voor de eerste maal) bevestigd dat AFA de agressor was bij een links-rechtsconfrontatie (Uitgeest, februari 2007). Onduidelijk is nog welke consequenties dit heeft voor de activiteiten van antifascisten.” In 2007 viel de AFA een bijeenkomst van de Nationalistische Volksbeweging (NVB) aan. Enkele bezoekers verdedigden zich tegen het geweld, maar werden desalniettemin veroordeeld.

AFA-lid maakt zich klaar voor de aanval in Uitgeest

AFA-lid maakt zich klaar voor de aanval in Uitgeest

Verzet tegen asiel- en vreemdelingenbeleid
Activisten die zich verzetten tegen het vigerende asiel- en vreemdelingenbeleid maakten in 2008 in toenemende mate gebruik van de modus operandi van anti-imperialisten uit de jaren tachtig en de huidige dierenrechtenactivisten, zoals ‘naming and shaming’. Zij deden dit door (te dreigen om) de namen en adressen te publiceren van personen en instellingen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de detentie van deze asielzoekers. Hierbij werd gedreigd met en opgeroepen tot acties, bijvoorbeeld bij personen thuis. Tegenstanders van het asielbeleid voeren radicale acties meestal onder een gelegenheidsnaam uit. De AIVD is, mede via de Regionale Inlichtingendiensten, in contact getreden met een aantal (potentiële) doelwitten en overkoepelende organisaties om deze in te lichten over mogelijk te verwachten activiteiten
.” Een zorgelijke ontwikkeling in de links-extremistische kringen is het toenemende gebruik van geweld. De antifascisten hanteren al tientallen jaren geweld als succesvol actiemiddel. Dierenrechtenextremisten hebben deze methode overgenomen. Nu dreigen ook pro-vreemdelingenextremisten zich met het geweld in te laten. Er zijn signalen dat ook geradicaliseerde AFA-leden overwegen over te gaan tot harde actie. Te denken valt onder meer aan acties zoals in Kedichem in 1986 waar bij een aanslag van antifascisten een zwaargewonde en indirect een dode viel.

Advertenties

Tags:

5 Reacties to “AIVD: AFA is extremistisch en overschrijdt de grens van de democratische rechtsorde.”

 1. Wat schrijft links? « Stop Antifa! Says:

  […] Stop Antifa! Nooit meer antifascisme! « AIVD: AFA is extremistisch en overschrijdt de grens van de democratische rechtsorde. […]

 2. War schrijft links? « Stop Antifa! Says:

  […] Stop Antifa! Nooit meer antifascisme! « AIVD: AFA is extremistisch en overschrijdt de grens van de democratische rechtsorde. […]

 3. AFA klaar voor nieuwe geweldsronde tegen NVU in Den Bosch « Stop Antifa! Says:

  […] AIVD heeft in het jaarverslag 2008 de nieuwe praktijken van de AFA beschreven. Nu nog afwachten of er nog wat met de info gebeurd. Art. 140 lijkt ons wel op de plaats voor de […]

 4. Weer AFA-geweld bij demonstratie « Stop Antifa! Says:

  […] en voetbalhooligans ophitsen tegen de demonstranten. In het jaarverslag van de AIVD van 2008 signaleerde de inlichtingendienst al voor een dergelijk toenemend geweld van de links-extremisten tegen […]

 5. AIVD: dreiging AFA onverminderd hoog « Stop Antifa! Says:

  […] op heet gewelddadig karakter van de Antifascistische Actie (AFA). In het afgelopen voorjaar en in eerdere jaarverslagen wees de inlichtingendienst hier ook reeds […]

Reacties zijn gesloten.


%d bloggers liken dit: