Archive for mei, 2009

AFA klaar voor nieuwe geweldsronde tegen NVU in Den Bosch

16/05/2009

AFA Nederland maakt zich weer op voor een nieuwe geweldsronde. Zaterdag 23 mei zal de Nederlandse VolksUnie (NVU) demonstreren in Den Bosch “tegen het casino-kapitalisme”. De Antifascistische Actie (AFA) heeft al enkele jaren te kampen met een verminderde actiebereidheid. Steeds meer leden haken af vanwege het gewelddadige en in toenemende mate antisemitische karkater van de AFA. Een nieuwe methode van de gewelddadige AFA is om voetbalhooligans en buurtbewoners voor hun karretje te spannen. Deze methode is al enkele keren beproefd tegen de NVU en onlangs ook nog tegen Voorpost in Maastricht. De methode is simpel; breng een weblog in de lucht, roep op tot tegenactie bij lokale politici, buurtbewoners en voetbalhooligans en voorzie deze met valse informatie. De tegenacties lopen uit de hand, de AfA wast z’n handen in onschuld. Officieel hebben ze immers niet georganiseerd. Achteraf zijn ze trots. “De buurt” heeft de rechtse demonstraten weer uitgejouwd. Wanneer we de foto’s bekijken zien we steeds weer dezelfde gezichten, AFA-staatsknechten.

...steeds weer dezelfde gezichten...

...steeds weer dezelfde gezichten...

De AFA schuwt er niet voor om de meest vreemde coalities aan te gaan om hun ideen te verspreiden. In 2006 sloegen ze een demonstratie tegen pedofilie georganiseerd van de Nationale Alliantie (NA) uiteen. In maart 2009 wilden ze verhinderen dat Voorpost tegen drugsoverlast demonstreerde.

De AIVD heeft in het jaarverslag 2008 de nieuwe praktijken van de AFA beschreven. Nu nog afwachten of er nog wat met de info gebeurd. Art. 140 lijkt ons wel op de plaats voor de AFA

Kafka eist politiegegevens demonstratie NVB op

06/05/2009

Rechter mr. G.H. Nomes van de rechtbank in Middelburg heeft op 26 februari 2009 uitspraak gedaan ten gunste van het antifascistisch intimidatiegroepje Kafka. De Utrechter Hans van Drunen (FOK, KAFKA, Argus) heeft namens zijn “cliënt” Jeroen Hanenbergh (AFA, KAFKA, KURF, BIC) geëist dat de politie Zeeland documenten, videobeelden en geluidsfragmenten over de demonstratie van de Nationalistische Volksbeweging (NVB) op 11 november 2006. Van Drunen heeft in eerste instantie de volgende documenten opgeëist:

  1. draaiboek met bijlagen
  2. videobeelden 
  3. aandachtsvestiging 7 november 2006 
  4. informatieopdracht 6 november 2006 
  5. verstrekkingrapport openbare orde 19 oktober 2006 
  6. informatievraag 18 oktober 2006 
  7. informatieopdracht 20 oktober 2006 
  8. verstrekkingrapport openbare orde 23 oktober 2006 
  9. verstrekkingrapport openbare orde 6 november 2006 
  10. verstrekkingrapport openbare orde 6 november 2006, nr.2

Na enkele vergeefse pogingen van Van Drunen nu zijn gelijk gekregen bij de Middelburgse bestuursrechter. De rechter heeft Van Drunen echter niet geheel in het gelijk gesteld. Uiterst nauwkeurig is de lijst afgelopen en heeft de rechter telkens het belang van openbaarmaking, de werking van de politiediensten en de wet op de persoonsgegevens afgewogen. Zo heeft de rechter de levering van de namen van de aanvragers van de demonstratie geweigerd op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met een combinatie van de wel af te geven politie-informatie met de reeds uitgebreide KAFKA-bestanden is het echter voor Van Drunen een koud kunstje om feiten aan namen te koppelen. Daarnaast bestaat het risico dat politiebeeldmateriaal wordt gepubliceerd in bijvoorbeeld het AFA-blaadje Alert. Dit tijdschrift, waar Jeroen Hanenbergh in de redactie zit, trekt zich namelijk niets aan van auteursrechten. De gegevens over de demo in Middelburg zijn voor KAFKA een grote bron van gegevens. Bij aanvang van de demo zijn de deelnemers uitgebreid gefilmd en dienden zij zich te laten registreren. Afgezien dat dit absoluut uit den boze zou moeten zijn in een rechtsstaat, is het tevens onbegrijpelijk dat het NVB-bestuur hiermee destijds akkoord is gegaan.

Voor de volledige tekst van de uitspraak klik hier.