Archive for juni, 2009

Extreem-linkse Doorbraak “vergeet” het Arabisch slavernijverleden

28/06/2009

De links-zanikende organisatie Doorbraak heeft weer eens een oud thema van stal gehaald, het vermeende slavernijverleden van Nederland. 1 juli is de datum van het jaarlijkse herdenking van dit leed dat niemand op deze aardbol zich nog uit eigen ervaring kan herinneren, behoudens slaven die nog worden gehouden op het Arabisch schiereiland. De voorvechters van deze anti-slavernij”beweging” in Nederland bestaan voornamelijk uit verzuurde Surinamers en Antillianen aangevuld door wat djimmi’s uit de linkse hoek. Terwijl de immigranten uit Afrika met alle mogelijke middelen trachten Europa te bereiken, neemt links het de blanken kwalijk dat ze reeds honderden (!) jaren geleden kansarme Afrikanen de mogelijkheid boden om in Amerika aan het werk te gaan. Terwijl de opbrengsten van de slavernijhandel verdeeld werden over slechts enkele families, houdt Doorbraak alle blanke Nederlanders verantwoordelijk voor de slavenhandel. Dit maar liefst bijna 200 jaar naar de officiële datum van het afschaffen van de slavernij.

Doorbraak “vergeet” overigens dat Europeanen niet de enige volkeren waren die zich met de slavernijhandel inlieten. De Arabische slavenhandel strekt zich bijvoorbeeld uit van de zesde eeuw voor onze jaartelling tot de twintigste eeuw. Het aantal verhandelde slaven bedraagt ongeveer 20 miljoen. En daarmee schiet het Europa voorbij. De Arabieren lieten echter, in tegenstelling tot de Europeanen, geen gezinsvorming toe en dreven daarmee een vorm van uitroeiingspolitiek. De islamitisch-Arabische slavenhouders beperkte zicht evenmin tot louter Afrikanen. Ook blanke christelijke mensen werden tot slaaf gemaakt. Voor alle duidelijkheid, de geschiedschrijvers dichtten de Nederlandse slavenhandel een percentage van 5% toe op de totale (Europese!) slavenhandel. Ondanks dit zeer geringe percentage op de Europese handel en zeker gezien op de totale handel is Doorbraak van mening dat de huidige blanken moeten boeten voor de handel van enkele families honderden jaren geleden. Een dergelijk standpunt is exemplarisch voor het gebrek aan linkse ideeën. Doorbraak is niet de enige club die wegens gebrek aan inspiratie gaat zoeken in het verleden om maar iets van een thema te vinden om actie te voeren. Wellicht kan voorvechter “Harry Westelink” eens aan het werk gaan of een kraakpand gaan renoveren in plaats zich bezig te houden met archaïsche thematiek.

Op 1 juli is er een slavernijherdenking in Amsterdam, uiteraard bijgewoond door de Amsterdamse burgemeester job Cohen. Een burgemeester die geen moment onbetuigd laat om op de knieën te gaan voor wat voor cultuur dan ook in Amsterdam. De herdenking vangt aan met een optocht vanaf dierentuin Artis naar het “nationaal monument van het Nederlandse slavernijverleden” in het Oosterpark in Amsterdam. Doorbraak grijpt dan ook de kans om deze bijeenkomst te koppelen aan tal van anderen: ” Een emancipatorische herdenking die zich richt op het verzet van de slaven zelf, biedt anti-racisten een goede mogelijkheid om de strijd van toen te koppelen aan de strijd van nu, de strijd tegen racisme, tegen neo-kolonialisme, tegen de paternalistische en disciplinerende inburgeringsplicht, tegen de vernederende 100 procent-controles van Surinamers op vlieghaven Schiphol, tegen de toenemende criminalisering van Antillianen.”. Tja..

De clowneske stek van Robbie van Herwerden

23/06/2009

De hetze tegen Geert Wilders en zijn Partij voor de Vrijheid (PVV) begint steeds grotere vormen aan te nemen. Extreem-links heeft een nieuwe stek in de lucht gebracht, te weten: geenwilders.nl. Het clowneske karakter druipt ervan af. Bij gebrek aan actiemiddelen en activisten grijpt links tegenwoordig steeds vaker naar het middel van het inzetten van clowns. Iets wat inmiddels enigszins triest aandoet. Links staat blijkbaar machteloos tegenover de redelijkheid van Geert Wilders en heeft geen intellectueel antwoord op de woede van het volk.

In een exoneratieclausule stelt de webpagina: “Deze website is op geen enkele manier bedoeld om instanties of individuen te beledigen. Deze site omarmd de vrijheid van meningsuiting! GeenWilders.nl is geen organisatie.” Klaarblijkelijk is men “bang” dat Geert Wilders hetzelfde lot ondergaat als Pim Fortuyn en wil men voorkomen dat men van demoniseren wordt beschuldigd. Geenwilders.nl is op zich geen organisatie, maar de mensen erachter wel. De webstek staat op naam van G. Wilders (grappig..gaaap). Het adres waarop de stek is ingeschreven staat op naam van de nog jeugdige Robbie van Herwerden (1988). Zij was actief voor het extreem-linkse splinterpartijtje Axielijst. Deze lokale partij zetelde van 2006 tot mei 2008 in de gemeenteraad van Haarlem. Toen werd het enige gemeenteraadslid door de leden geroyeerd. Iets wat niet ongebruikelijk is in het door ruzies en twisten verscheurde extreem-linkse kamp.  Saillant detail is dat het congres van 2006 van de Haarlemse Axielijst werd gehouden in de winkel waar ze samen met haar moeder werkt.

...begeeft zich in extreem-linkse kringen...

...begeeft zich in extreem-linkse kringen...

De uit Beverwijk afkomstige Robbie begeeft zich in extreem-linkse kringen waar geweld en intimidatie niet wordt geschuwd. De verwijzingen op de webstek van de Axielijst verwijzen onder andere naar het extremistenforum Indymedia, naar het Krakersforum en naar Ravage Digitaal. Allen pagina’s waar met enige regelmaat extreem-links geweld wordt goedgepraat. Zo is de VMBO-er Robbie van Herwerden zelf actief geweest voor Nederland bekent Kleur. Het zwaar gesubsidieerde clubje van de extremist Rene Danen.

Opmerkelijk is dat de stek geenwilders.nl een dag na de overdracht van haar koopwoning in de lucht is gebracht. Blijkbaar had ze hiervoor eerder niet de mogelijkheid. Bronnen dichtbij vertellen overigens dat Van Herwerden niet echt tevreden is over de pagina. Niet helemaal onbegrijpelijk gezien de taalfouten.

Een anti-Wilderspagina welke al eerder werd gelanceerd is de pagina wildersluitookjouuit.nl. Deze pagina staat geregistreerd op de postbus van AFA-Nijmegen. De contactpersoon is Sven Driessen (AFA/AAGU), beter bekend onder zijn artiestennaam Tim Vlaarbeek. AFA-Nijmegen wordt samen met de Amsterdamse afdeling gerekend tot de meest gewelddadige AFA-groep van Nederland. Met de komst van een nieuwe generatie jongeren lijkt er de laatste tijd weer wat leven in de brouwerij te komen aan het antifascistisch front. Sven is in een half jaar tijd opgeklommen tot een van de voormannen van AFA-Nederland. Hij leidde een aantal acties en de pagina van AFA-Nijmegen is voor het eerst sinds de moord op Louis Sévèke door iemand uit eigen gelederen, Marcel Tega, weer vernieuwd. Sven Driessen viel tijdens de AFA-tegendemonstratie tegen de Voorpostdemo op 1 maart op door vooraf over geweldloze actie te spreken, waarna vervolgens de AFA-horden uiterst gewelddadig huishielden langs de kaden van Maastricht.

Hans van Drunen verliest hoger beroep inzake het opvragen van persoonsgegevens inzake de Constant Rebecq Kazerne te Eindhoven

17/06/2009

Het Utrechtse KAFKA-kopstuk Hans van Drunen heeft het hoger beroep tegen de uitspraak van de Utrechtse rechtbank van 21 februari 2007 verloren. De zaak draait om het aanleveren van persoonsgegevens van nationalisten welke op 8 november 2003 aanwezig waren op een concert op 8 november 2003 op het terrein van de door nationalisten gekraakte Constant Rebecq Kazerne te Eindhoven. Hans van Drunen heeft namens zijn “cliënt” de in wapens geïnteresseerde Jeroen Hanenbergh (KAFKA/AFA/KURF/BIC) op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op de gebeurtenissen van 8 november 2003 rond de Constant Rebecq Kazerne te Eindhoven en de gebeurtenissen die ertoe hebben geleid dat het gekraakte terrein in de dagen erna werd verlaten. Een deel van de documenten van de politie en het Ministerie van Defensie is inmiddels overhandigd aan het antifascistisch intimidatiegroepje. Dit was niet geheel tot tevredenheid van Hans van Drunen, die namens Juridisch Adviesbureau Maury o.g.v. de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) overal in het land gegevens van nationalisten opvraagt. Van Drunen voerde aan dat teksten over geslachtsaanduidingen, schoenmaten, woonplaatsen, geboortejaren, merk en type van motorvoertuigen zijn opgenomen in de hem onthouden documenten. Hij stelde dat deze gegevens niet rechtstreeks tot een individu herleid konden worden. De overheidsinstanties hebben terecht geoordeeld dat deze gegevens in combinatie met andere informatie wel tot een identificeerbaar individu kan leiden. En dan zijn deze vermoedelijk nog slecht op de hoogte van de zeer omvangrijke (illegale) bestanden van Van Drunen. Veel informatie uit opgevraagde gegevens door Van Drunen zijn inmiddels gepubliceerd in het antifascistisch roddelblad Alert. Als gevolg van dergelijke publicaties door KAFKA zijn mensen bedreigd en hebben ze in enkele gevallen grote financiële schade geleden. Ook zijn mensen fysiek aangevallen door informatie welke is verzameld en geleverd door Hans van Drunen.

Hans van Drunen is tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank waarin het “beperkt” leveren van informatie werd goedgekeurd in hoger beroep gegaan. Tijdens de zitting op 10 juni 2009 is de eerdere uitspraak bekrachtigd.

De minister heeft het bezwaar gericht tegen het besluit van 1 juni 2004 waarbij is geweigerd documenten te verstrekken, gegrond verklaard en de gevraagde documenten verstrekt met uitzondering van de daarin opgenomen persoonsgegevens.