Archive for april, 2010

AIVD: dreiging AFA onverminderd hoog

20/04/2010

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft in haar jaarverslag 2009 weer gewezen op heet gewelddadig karakter van de Antifascistische Actie (AFA). In het afgelopen voorjaar en in eerdere jaarverslagen wees de inlichtingendienst hier ook reeds op.

De AIVD schrijft: “De AIVD constateerde in 2009 een opleving van links-activisme en links-extremisme, vooral rond het antifascistisch extremisme en het verzet tegen het Nederlandse asielbeleid. Onverminderd hoog blijft de dreiging uit de kleine kring extremisten rond Antifascistische Actie (AFA). Die kern is in 2009 niet gegroeid, maar de aanhang die zij weet te genereren wel. De harde kern van AFA omvat enige tientallen personen.

Antifascisme: AFA
Ook in 2009 waren er (dreigende) confrontaties tussen antifascisten en hun extreemrechtse tegenstanders. In Amersfoort, Zoetermeer, Maastricht, Den Bosch en Venlo dreigden verstoringen van de openbare orde doordat enige honderden antifascisten afkwamen op demonstraties van de NVU. Relatief nieuw is de wijze waarop de antifascistische Actie te werk gaat, waarbij vooral lokale groepen en mensen (van moslimorganisaties tot voetbalhooligans) opgeruid en ‘gebruikt’ worden voor acties, bijvoorbeeld tijdens een demonstratie van rechtsextremisten. Zo weet de AFA regelmatig rellen en opstootjes te veroorzaken zonder er zelf zichtbaar aan deel te nemen. Deze in 2008 voor het eerst gehanteerde werkwijze van AFA werd ook in 2009 doorgevoerd. AFA voert de activiteiten tegen de NVU uit onder de naam Laat Ze Niet Lopen (LZNL). Met name in Maastricht en Venlo liepen de demonstraties uit de hand, toen zowel extreemrechts als extreemlinks hulp kreeg van een groot aantal Duitse en (in mindere mate) Belgische geestverwanten.

AFA zette naast LZNL een werkgroep op die zich specifiek richt op de PVV. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 deed deze werkgroep onderzoek naar alle bewegingen en intenties van de PVV. Zoals te doen gebruikelijk doet AFA ook onderzoek naar de kandidatenlijsten.Behalve bij de PVV houdt AFA de vinger aan de pols bij andere – in haar optiek extreemrechtse – partijen zoals Trots op Nederland. In februari 2010 heeft de AIVD alle burgemeesters geïnformeerd over de werkwijze van AFA.

De AIVD heeft in het onderzoek naar antifascisme nauw contact gehad met de RID‘en. De activiteiten van de AIVD en RID hebben geleid tot het in goede banen leiden van de verschillende dreigende confrontaties tussen antifascisten en extreemrechts.”

Terecht schrijft de AIVD dat de AFA een nieuwe geweldslijn heeft ingezet door extremisten van diverse pluimage te mobiliseren. Deze nieuwe actiemethode lijkt ingezet te zijn met de komst van een nieuwe generatie antifascisten zoals Tim Vlaarbeek alias Sven Driessen.

Verder schrijft de dienst over de vermening van activisten van de AFA en van Respect voor Dieren. Behalve deze kruisbestuiving kunnen wij nog wel wat vermeningen noemen.