Archive for mei, 2010

Over de antifascistische onderzoeksgroep KAFKA

03/05/2010

Met regelmaat komt deze organisatie in het nieuws, met tendentieuze berichtgeving en quasi-onthullingen over personen die volgens hen rechtsextremistisch zijn. En dit betreft zelden nazi’s of fascisten, maar vooral meer onschuldige burgers met een uitgesproken mening. Zo publiceert ze foto’s van mensen, maar ook namen en vermeende uitspraken. Om wat meer licht op deze organisatie en haar doen en laten te schijnen, beantwoorden we een tiental vragen:

Waar staat de KAFKA voor?
Het staat voor Kollektief Anti Fascistisch/Kapitalistisch Archief. Dit omdat in de verwrongen denkbeelden van deze extreemlinkse activisten, het fascisme uit het kapitalisme voortkomt. Wat dus volgens hen inhoud dat het kapitalisme en het fascisme even ‘gevaarlijk’ zijn en te vuur en te zwaard bestreden dienen te worden.

Kafka is dus een extreemlinkse groep?
Ja, de oprichters hebben over het algemeen een stalinistische achtergrond en zijn zeker extreemlinks te noemen. Toch zijn er binnen het antifascistische wereldje de nodige politieke meningsverschillen en diverse groepen. Anarchisten, communisten en trotskisten werken zelden, of anders heel moeizaam samen. KAFKA heeft de meeste, mede door haar wisselwerking met de AFA, contacten binnen anarchistische kringen. En dan vooral uit de geweldadige hoek van de krakerscène.

Welke mensen?
De persoon die voor KAFKA naar buiten treedt is Rob Schuitema, meestal onder het pseudoniem Jaap van Beek. Ook de huidige SP-senator Tuur Elzinga heeft jarenlang werk verricht voor deze organisatie. tegenwoordig lijkt hij niet meer actief te zijn voor Kafka. Op de achtergrond speelt Hans van Drunen, oud-voorman van het FOK een grote rol. Hij is sinds de partijpolitieke keuze van Elzinga de drijvende kracht achter Kafka met veel parate kennis over alles en iedereen die hij als extreemrechts beschouwdt. Ook Jeroen Maarten Hanenbergh, tevens woordvoerder AFA Utrecht, heeft een actieve rol binnen het KAFKA.

Anonieme personen dus?
Het klopt dat alle personen achter en voor KAFKA zich vrijwel altijd van pseudoniemen bedienen. Dat omdat ze uiteraard zelf ook wel weten dat ze over de grens operen van wat wettelijk mag. Maar dat maakt het voor mensen uiteraard moeilijk te weten wie er daadwerkelijk achter schuilgaan. Mede door haar verworteling in de krakerscène, lopen vele organisaties door elkaar heen en zijn er de nodige dwarsverbanden. Zo wordt bijvoorbeeld de bankrekening, maar ook de postbus van KAFKA door veel meer extreemlinkse organisaties gebruikt.

Wat doen ze precies?
Ze vergaren op alle mogelijke manieren informatie over personen en organisaties die ze ervan verdenken extreem-rechts te zijn. Dat houdt in dat men zich daarbij niet aan wet of regelgeving houdt, omdat men regels van minder belang acht. Al deze informatie stopt men in een grote databank, waarbij ze per persoon en per organisatie alle gegevens bijhoudt. Het komt er op neer dat ze dus grootschalig informatie verwerkt en bijhoud in een databank.

Geef eens voorbeelden?
Voor de verkiezingen, belt men alle gemeenten af om de handtekeningenlijsten van politieke partijen op te vragen. Altijd doet men dit onder een valse naam, meestal onder het Internationaal Politiek Documentatiecentrum. (Dit is overigens een volledig virtuele organisatie) In het verleden werd deze klus opgeknapt door KAFKA-medewerker Jeroen Maarten Hanenbergh. Al deze informatie belandt uiteraard in de grote kaartenbak.

Mag dat dan zomaar?
Nee, de KAFKA overtreedt bijna alle regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens.  Zo vraagt men bijvoorbeeld geen toestemming aan de personen om haar gegevens te gebruiken. Maar bewaart ze ook gegevens over personen een veel langere tijd dan dat wettelijk is toegestaan. Daarbij is het natuurlijk zeer discutabel dat een organisatie los van de overheid grootschalig gegevens verwerkt en bijhoud voor zulke duistere en gevaarlijke doeleinden.

Kloppende informatie?
Behalve dat alle berichtgeving uiterst tendentieus is, maakt KAFKA wel de nodige fouten. De bekendste hiervan is de brochure ‘Aktieve nazi’s in Nederland, Deel 1’ dat is uitgegeven in de maand februari van het jaar 1993. Er staan zoveel fouten in dat de brochure toentertijd razendsnel uit de handel werd genomen. Ook op de huidige webpagina van Kafka en in het tijdschrift Alerst staan veel onjuistheden.

Wat vindt onze veiligheidsdienst van deze club?
De Algemene Inlichtingen en VeiligheidsDienst (AIVD), houdt de KAFKA gelukkig scherp in de gaten. In het jaarverslag van de AIVD over het jaar 2008 komt dan ook het KAFKA aan bod. Daarin zegt de veiligheidsdienst over KAFKA ‘ze stelt informatie beschikbaar aan antifascisten die de directe confrontatie met rechts zoeken’. KAFKA gebruikt de verzamelde informatie o.a. dus om door te spelen aan personen of organisaties die er op uit zijn om geweld te plegen.

Waarom pakt de overheid ze niet aan?
Dat is speculeren. Waarschijnlijk wacht de AIVD op een goed moment, om binnen te vallen. Dat kan zijn wanneer er veel aangiften binnenkomen of wanneer de KAFKA nog ernstiger over de scheef gaat dan ze nu al doet. Wel heeft de AIVD in haar rapportage over het jaar 2008 zeker blijk gegeven dat men het gevaar van deze organisatie voor het democratisch proces inziet.