Archive for the ‘Kafka’ Category

Bestaat de antifascistische beweging nog?

22/09/2013

20.000 flyers, 30 demonstranten. De Anti-Fascistische Actie (AFA) kan zich beter Zinloze Actie gaan noemen. Naar eigen zeggen heeft de AFA 20.000 flyers verspreid en honderden posters verspreid om de mensen op te roepen een tegenbetoging te houden als reactie op de demonstratie van de PVV van Geert Wilders. 20.000… Eerder die week verloor de AFA een kort geding bij de Haagse rechtbank. Dan maar demonstreren op het Spui. Een groot plein met amper betogers. Dat dat niet goed is voor de beeldvorming deert de anti’s niet. Ze hadden beter met z’n allen in de achtertuin van KAFKA-kopstuk Hans van Drunen kunnen staan. Dan stond het tenminste nog vol. Dat oogt. Zitten er dan echt geen mensen met hersencellen meer bij de AFA? 20.000 flyers om mensen op te roepen, om Marokkanen en hooligans op te stoken. Wat een fiasco.

20.000 flyers, 30 demonstranten...

20.000 flyers, 30 demonstranten…

Lange tijd is niets vernomen van de AFA. Het leek of deze gewelddadige club op sterven na dood was. De laatste tijd lijkt er weer wat leven in te zitten. Klaarblijkelijk hebben mensen zo’n zinloos leven dat de AFA nog beter is. Maar goed, in een vuilnisbelt zit ook leven. De antifascistische beweging heeft een serieus imagoprobleem. En terecht. Ook bij deze demonstratie werden weer voorbijgangers aangevallen. De AFA is een kleine troep vervult van haat. Enkele voorbijgangers bleven staan bij het bonte gezelschap. Net zoals je blijft staan als er een optocht is van circusdieren. De AFA houdt niet van nieuwsgierige blikken (op een demo..) en viel de jongeren aan. Die werden vervolgens door de politie opgepakt en afgevoerd. De omgekeerde wereld!

Na de demonstratie van de PVV in Den Haag werkte KAFKA tot diep in de nacht door om de foto’s te selecteren en een artikeltje te schrijven. Zoals we van hen gewend zijn is dit artikel niet gespeend van de nodige fouten en de nodige suggestieve foto’s en teksten. Het is te merken dat KAFKA nu zit in een fase tussen de vergrijsde harde kern en de paar nieuwelingen. De illegale bestanden van Hans van Drunen zijn blijkbaar niet heel toegankelijk, dan wel betrouwbaar. Overigens gaat binnen het AFA-circuit het gerucht  rond dat Hans van Drunen depressief is vanwege prostaatproblemen. Dit leidt kennelijk tot de vele fouten. Zo werd een jongen die naar zijn oma zwaaide door KAFKA beschuldigd van het brengen van de Hitlergroet. Och arme KAFKA. De foto’s werden overigens onder andere gemaakt door Tim Vlaarbeek en Leidenaar Jaap van Beek.

Jaap van Beek

..vergrijsde harde kern…

Het Plein voor het gebouw van de Tweede Kamer vormde het decor voor een andere antifascistische manifestatie welke werd georganiseerd door Zoetermeerder Maarten van Herpt. De leiding van deze demo heet klaarblijkelijk de kunst afgekeken van Fidel Castro. Urenlang werden de weinige demonstranten verveeld met haattoespraken. Het leek wel of alle 40 demonstranten een praatje mocht houden. Joke ‘Kaviaar’ Kuyt zorgde voor de nodige lachers op de omringende terrassen. Kan zij niet weer worden opgenomen in een psychiatrische instelling? Het armoedige groepje demonstranten werd door de politie afgeschermd van een flinke groep ADO-supporters. Die hadden duidelijk weinig op met het gemaskerd bal van de antifa (die overwegend uit Ajax-hooligans bestaat). ‘Het is genoeg’, ‘het is genoeg’ krijste een hysterisch wijf door de microfoon. Weer waren de reacties niet van de lucht op de terrassen. Mensen verslikten zich bijna in hun biertje. Urenlang gegil door de microfoon, communistische symbolen op de jassen, zwarte kleding, sjaals, hanenkammen, drugs- en alcoholgebruik; dit is de antifascistische beweging vandaag de dag. De PVV van Geert Wilders kan met recht een bredere volksbeweging worden genoemd. Daar lopen de arbeiders rond, de mensen die wel Nederland maken. Daar komen de mensen wel voor op straat. Bij de demonstratie van de PVV waren overigens meer kleurlingen aanwezig dan ooit bij de antifascisten te zien zijn geweest. De manifestatie van de anti’s werd door maar liefst 22 organisaties (!) ondersteund. Iedere organisatie had dus gemiddeld twee mensen afgevaardigd. Wij zijn onder de indruk (proest).

Bijna alle demonstranten op Het Plein....

Bijna alle demonstranten van links op Het Plein….

Maarten van Herpt

Maarten van Herpt

De gewelddadige AFA, KAFKA en de andere obscure clubjes hebben zich jarenlang gefocust op kleine rechtse groepjes die ze met hun overmacht in combinatie met geweld en intimidatie aankonden. Ze hebben zich voortdurend op de borst geklopt, maar hebben zichzelf daarbij volkomen gemarginaliseerd. Ze zijn het eigenlijke doel van hun bestaan volkomen uit het oog verloren. En nu hebben ze jammerlijk verloren. Wanhoopspogingen om de PVV te criminaliseren ten spijt. De media en met name de kiezers trekken zich niets meer aan van extreemlinks. We mogen gerust zijn. De tijd dat de antifascistische beweging een breed draagvlak had onder de bevolking is lang geleden. En als we het optreden van hen in Den Haag zien zal het nog lang duren voordat deze kliek serieus genomen wordt.

Kafkakopstuk Jeroen Hanenbergh verliest zaak Raad van State

04/02/2011

Jeroen Hanenbergh en Hans van Drunen zijn er al een tijdje druk mee. Proces na proces volgt om van alle politieregio’s  vergunningnummer, wapentype, wapennummer, geboortejaar en de woonplaats van de vergunninghouder van vuurwapens te achterhalen. Sommige politieregio’s houden voet bij stuk, andere geven alles zonder verder na te denken. Deze week speelde een zaak voor de Raad van Staat inzake de politieregio Noord-Holland-Noord. Kafkaschrijver Jeroen Hanenbergh kreeg de deksel op zijn neus. De politie hoefde geen wapennummers af te geven. De AIVD waarschuwde in 2010 voor het duo Hanenbergh en Van Drunen. De geheime dienst achtte het niet uitgesloten dat het duo de vergoedingen die worden toegekend worden gebruikt als inkomstenbron voor de gewelddadige AFA. 

Jeroen Hanenbergh

...inkomstenbron...

 

Wapennummer politie mag geheim blijven
DEN HAAG – De politieregio Noord-Holland-Noord hoeft de wapennummers van circa 8000 wapenverlofhouders in de regio niet openbaar te maken. Dit besliste de Raad van State woensdag.

Met het unieke wapennummer is de identiteit van de wapenbezitter te achterhalen, zegt de hoogste bestuursrechtbank.

„Iemand die een beetje handig is op internet kan met het wapennummer erachter komen op welke plaatsen wapens te vinden zijn”, aldus het politiekorps. Een wapenverlofhouder mag zijn wapen thuis bewaren.

Noord-Holland-Noord kreeg een verzoek volgens de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) van Utrechtenaar Jeroen Hanenbergh, die het legale wapenbezit landelijk in kaart wil brengen. Na veel vijven en zessen kwam het korps er niet meer onderuit om aan Hanenbergh het vergunningnummer, wapentype, geboortejaar en de woonplaats van de vergunninghouder te geven. Het wapennummer hield de politie geheim omdat dit in combinatie met de andere gegevens leidt tot herkenning van de wapenbezitter.

Bron: http://www.refdag.nl/nieuws/regio/wapennummer_politie_mag_geheim_blijven_1_531908

AIVD: AFA en KAFKA cultiveren dreigingsbeeld extreemrechts

02/11/2010

De AID heeft een een recent rapport weer gerefereerd aan de ‘links-extremistische’ organisaties AFA en KAFKA. Daarin stelt de dienst dat de genoemde organisaties de omvang van hun tegenstanders overdrijven en dat ze hieraan hun bestaansrecht ontlenen.
Opgemerkt dient te worden dat inlichtingen dienst AFA en KAFKA wederom bestempeld als extremistisch. De AIVD verstaat onder extremisme: “Er is sprake van extremisme wanneer het uiterste wordt nagestreefd of aanvaardbaar wordt geacht en daarbij de kaders van de democratische rechtsorde worden overschreden. Beperkingen die de wet en/of de democratische rechtsorde opleggen, worden als niet-bindend beschouwd en bewust gepasseerd. Voorbeelden zijn het toejuichen of zelf toepassen van geweld en het systematisch zaaien van haat.”  Daar kunnen Job Polak (AFA) en Hans van Drunen (KAFKA) kennis van nemen.

Over de Anti-Fascistische Aktie (AFA) en het Kollektief Anti-Fascistisch en Kapitalistisch Archief (KAFKA) schijft  de AIVD het volgende: “De dreiging die aan extreemrechts en rechts-extremisme wordt toegeschreven is vaak groter dan deze op basis van de resultaten van onderzoek van de AIVD blijkt te zijn. Deze veronderstelde dreiging berust op beeldvorming. Het beeld sluit aan bij, en is gebouwd op de breed gedragen maatschappelijke antipathie tegen extreemrechts en rechts-extremisme. Overigens dragen extreemrechtse personen en rechts-extremisten met hun uiterlijke verschijningsvormen, bedoeld of onbedoeld, zelf bij aan deze beeldvorming. Doordat de veronderstelde dreiging vervolgens in brede kring ervaren wordt als de feitelijke dreiging, ontstaat een welhaast mythisch beeld.

De links-extremistische opponenten AFA en KAFKA hebben een rol in het ontstaan van de beeldvorming rondom extreemrechts en rechts-extremisme. Ze ontlenen hun bestaansrecht aan de dreiging die hiervan kan uitgaan en cultiveren het beeld dat deze groot is en groeit. AFA tracht elke rechtse activiteit te verhinderen door lobbywerk bij bijvoorbeeld gemeenten. Politici en bestuurders lopen het risico zich in hun afwegingen te laten leiden door een onjuiste schets van de situatie. Hierdoor kan er sprake zijn van een overreactie. Bij de veronderstelde dreiging gaat het om emoties, gevoelens en beelden. Hierbij worden de termen die de AIVD consequent uit elkaar houdt, door elkaar en als onderling inwisselbaar gebruikt: ‘het zijn allemaal fascisten’. Door terminologie zorgvuldig toe te passen en groeperingen van elkaar te onderscheiden ontstaat een genuanceerder beeld. Dan wordt duidelijk dat het niet gaat om een hecht georganiseerde en aangestuurde beweging die vanuit een gedeelde ideologie op niets ontziende wijze met geweld te werk gaat. Zo wordt het mogelijk om tot een reële inschatting te komen van de aard, ernst en omvang van de dreiging.“.

Hans van Drunen, de vuilniszakkendief

20/07/2010

Over Hans van Drunen wordt de laatste tijd veel geschreven. Iemand die zich in de meest linksextremistische kringen begeeft, mensen (vaak valselijk) beschuldigd, maar zelf op de achtergrond wil blijven. Hans van Drunen. De man van de beschuldigingen, de man van intimidatie, van illegale persoonsbestanden. De man van een verwaarloost huis in een blanke buurt. De man met een Marxistische achtergrond, zoon van een dominee. Hans, de man zonder seksleven, zelfs zonder sociaal leven. Hans, de man die andermans vuilniszakken steelt en doorzoekt. Hans de eenzame. … 

Overigens wordt het laatste half jaar weinig van hem vernomen. Van publiciteit houdt hij niet. Bij deze dus.

Hans van Drunen zoekt een nieuw slachtoffer...

...illegale persoonsbestanden...

Even voorstellen: mr. Hans van Drunen

20/07/2010

Utrechtse wob-specialist is niet zomaar een juridisch adviseur, maar een sleutelfiguur binnen links-radicaal Nederland.

Hans Van Drunen

Hans van Drunen ziet het niet zo goed..

In 2008 verschenen er in de media berichten over rechtszaken die door een freelance journalist waren aangespannen tegen politiekorpsen die weigerden om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) afschriften van wapenvergunningen te verstrekken.

De zaken werden gevoerd namens J.M. Hanenbergh uit Utrecht door mr. H.C. van Drunen uit Utrecht. Een eerdere publicatie over deze zaken vindt u hier. Onderzoek naar de achtergronden van deze twee personen toont aan dat de agenda achter deze zaken eerder politiek dan journalistiek is. 

De vertegenwoordiger en zijn vaste principaal

Onder de naam Juridisch Adviesbureau Maury (KvK 30233508) drijft mr. Hans Christiaan van Drunen (1963) in Utrecht een adviesbedrijfje dat zich specialiseert in de wob-procedures. Hans van Drunen is een domineeszoon afkomstig uit het West-Friese Twisk (NH).

...Jeroen Maarten Hanenbergh, een beroepsactivist uit Utrecht...

In bijna alle wob-zaken die Van Drunen vertegenwoordigt hij Jeroen Maarten Hanenbergh, een beroepsactivist uit Utrecht, die hierdoor zo’n beetje Van Drunens vaste principaal (opdrachtgever) is. Slechts sporadisch doet Van Drunen zaken voor anderen, zoals bijvoorbeeld voor Buro Jansen & Janssen van Wil van der Schans c.s. Buro Jansen & Janssen is de contra-inlichtingendienst van links-activistisch Nederland, opgezet om als afweer te dienen tegen politie, justitie en – niet te vergeten – de AIVD. Jeroen Maarten Hanenbergh noemt zich freelance journalist, maar aangezien er nooit artikelen van zijn hand verschijnen in gevestigde dag-, week- of maandbladen, is die benaming voor hem eerder een dekmantel dan een beroepsaanduiding, ook al heeft hij ooit enige tijd doorgebracht op de Utrechtse School voor Journalistiek. Tijdens een rechtszitting van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State (RvS) claimde hij voor een tweetal bladen te schrijven. Het betreft blaadjes die worden uitgegeven door en voor links-radicaal Nederland. Een daarvan is Alert!, een uitgave van de anti-fascistische actie (AFA), waarin hij publiceert onder de naam Jeroen Bosch.

Minder bekend is dat Hanenbergh in Nederland contactpersoon en voorlichter is van het Baskenland Informatie Centrum (BIC) en de Baskische jongerenorganisatie SEGI. Beide organisaties zijn mantelorganisaties van de Baskische afscheidingsbeweging ETA, die op de EU-lijst van terroristische organisaties  staat. De ETA is  vergelijkbaar met de IRA of de voormalige RAF in Duitsland.

De RvS stelde Hanenbergh in de in 2008 gevoerde procedures het gelijk, zodat de politiekorpsen niet langer mogen weigeren de gevraagde afschriften te geven.

Jurist, activist, sleutelfiguur van links-radicaal Nederland

Van Drunen is praktisch uitsluitend werkzaam voor links-radicalen zoals Hanenbergh. Hij is dan ook eerder een politiek activist dan een vrijgevestigde praktijkjurist die zich specialiseert in wob-zaken.

Van Drunen’s activistische betrokkenheid gaat al geruime tijd terug. Hij was ooit het gezicht van Fascisme Onderzoeks Kollectief (FOK). Het FOK was een zogenaamd actiefront dat weer gelieerd was met het Anti Militaristisch Onderzoeks Kollektief (AMOK), het Kollektief Anti Fascistisch/Kapitalistisch Archief (KAFKA), de anti-fascistische actie (‘ANTIFA’) en Kleintje Muurkrant, dat gerund wordt door de bekende kraker en bewust baanloze Bosschenaar Gert-Jan van Beijnum. Over Van Beijnum is door het weblog GeenStijl.nl een aantal keren gepubliceerd.

In de jaren 80 deed Van Drunen via FOK onder meer onderzoek naar de Moonsekte en ook de Church of Scientology, beter bekend als de Scientologysekte. Over de ‘org’ van Scientology (‘org’ is een scientologyterm om een vestiging van de sekte mee aan te duiden) heeft Van Drunen via FOK een brochure gepubliceerd.

Een voormalige medestander Van Drunen in het onderzoek naar de Moonsekte omschrijft hem als ‘nogal schreeuwerig en veeleisend’ en voegt daaraan toe: ‘Hans is de zoon van een dominee en zo komt hij ook over. Erg dwingend en helemaal geen alternatief figuur.’

Eind jaren 90 ging het fout met het FOK toen deze organisatie (lees: Van Drunen) een 48-jarige, internationaal onderscheiden, concertzanger ten onrechte beschuldigde van extreem-rechtse sympathieën. Een door deze zanger georganiseerd afscheidsconcert voor de Utrechtse commissaris van de Koningin, Beelaerts van Blokland, werd onmiddellijk afgelast. De zanger spande een rechtszaak tegen het FOK aan die het FOK verloor. De rechter veroordeelde het FOK wegens aantasting van de goede naam van de zanger tot NLG 10.000 schadevergoeding. Naar verluidt heeft het FOK, dat toch al geen kapitaalkrachtige club was, deze vergoeding nooit betaald aan de zanger.

De affaire betekende het einde van het FOK en zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat Van Drunen bij voorkeur buiten de publiciteit opereert.

Een andere activiteit van Van Drunen uit zijn tijd bij het FOK was het weghalen van vuilniszakken bij verdachte figuren uit extreem-rechtse hoek. Met de informatie die Van Drunen verkrijgt door de vele wob-procedures die hij voert, bouwen hij en zijn principaal Hanenbergh verder aan een zo compleet mogelijk dossier van iedereen die – in hun ogen – rechts, dan wel extreem-rechts is. Omdat Van Drunen in de loop van de jaren meer dan 400 wob-procedures heeft gevoerd (naar zijn eigen zeggen, tijdens een van de zittingen bij de RvS die ik als toehoorder bijwoonde) is hij daardoor een van de best geïnformeerde mensen in heel Nederland op dat terrein. Overigens zijn ‘rechts’ en ‘extreem-rechts’ in links-radicale kring nogal rekbare en daardoor brede, begrippen, maar dat even terzijde.

Van Drunen is door zijn jarenlange activiteiten – net als zijn vaste principaal Hanenbergh – een van de sleutelfiguren van links-radicaal Nederland.

Soms met het recht in de hand, dan weer het recht aan de laars gelapt

Van Drunen beroept zich graag op de wet om zijn gelijk te krijgen. Tegelijkertijd ziet hij er geen been in om de wet aan zijn laars te lappen als dat beter uitkomt. Een voorbeeld van dat laatste zien we bij de activiteiten van de Stichting Argus uit Utrecht (KvK 41187019). Deze organisatie doet onderzoek naar ‘geheime’ genootschappen en focust daarbij vooral op de vrijmetselarij. Uit KvK informatie blijkt dat Van Drunen het enige bestuurslid van deze stichting is, zodat we die stichting gemakshalve met Van Drunen kunnen vereenzelvigen. Het feit dat de stichting op het woon/werkadres van Van Drunen in de Utrechtse Goedestraat is gevestigd, onderstreept dat nog eens.

Via haar website biedt de Stichting tegen betaling cd-roms met auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Orde van Vrijmetselaren aan. Dit is een duidelijke schending van het auteursrecht. Het schenden van auteursrechten is bovendien ook strafbaar gesteld, zodat de stichting tevens crimineel is. Via de site worden ook ledenlijsten van een aantal loges (een loge is een plaatselijk afdeling van de vrijmetselarij) aangeboden, uiteraard ook tegen betaling, hetgeen een flagrante schenking van de privacywetgeving is. Weinig chic allemaal voor iemand die bevoegd is de titel van meester in de rechten te voeren. Voor Van Drunen heeft de wet kennelijk alleen gezag als die in zijn voordeel werkt, in andere gevallen lapt hij haar aan zijn laars.

Blijkens een brief op de website van Stichting Argus is het onderzoek naar de vrijmetselarij uitgevoerd in samenwerking met ‘Onderzoeksgroep Squin de Florian’. Ook blijkt dat de website www.stelling.nl van de al eerder genoemde Gert-Jan van Beijnum erbij betrokken.

In een civiele procedure die de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren voerde tegen Stichting Argus werd al snel duidelijk dat de ‘Onderzoeksgroep’ Squin de Florian een eenmansactie was: de ‘groep’ bleek enkel uit Van Drunen zelf te bestaan. De Orde van Vrijmetselaren typeerde de activiteiten van de ‘Onderzoeksgroep’ als het handelen van ‘iemand die het als een persoonlijke vendetta zag de geheimen van de vrijmetselarij bloot te leggen en die zich verschool achter de onderzoeksgroep Squin de Florian.’ Het proces tegen de Stichting Argus was overigens mede ingegeven door de wens van de Orde van Vrijmetselaren om publicatie van namen van de leden van de vrijmetselarij op internet tegen te houden, vanwege de privacygevoeligheid daarvan.

De naam Squin de Florian is ontleend aan een historische figuur de een rol speelde in de ketterprocessen tegen de Tempeliers, zo blijkt uit de Encyclopedia of Freemasonry

Het voorgaande maakt duidelijk dat mr. Van Drunen iemand is die zich door middel van een inschrijving bij de KvK (Adviesbureau Maury), het gebruikmaken van rechtspersonen (Stichting Argus) en het gebruik van pseudoniemen (‘Onderzoeksgroep Squin de Florian’) groter te maken dan hij in werkelijkheid is.

 Specialist in openbaarheid, maar alleen als het om activiteiten van anderen gaat

...terughoudend met publiciteit over hemzelf...

 Voor iemand die zoveel waarde hecht aan openbaarheid, waaronder de openbaarheid van bestuur, is Van Drunen opmerkelijk terughoudend als het om publiciteit over hem zelf gaat. Gefotografeerd wordt hij liever niet, en vragen van buitenstaanders beantwoorden doet hij alleen als ze van bevriende journalisten afkomstig zijn. Dat laatste is overigens een bekend gedragspatroon in links-activistische kringen, maar dat even terzijde. Toen ik hem in de wachtkamer van de RvS eens op hem afliep om een vraag te stellen, voer Van Drunen, zittend in zijn stoel, woest tegen me uit: ‘Wilt u afstand houden! Wilt u afstand houden!’ Toen ik daarop aanbood om enkele stoelen verderop te gaan zitten en dan mijn vragen te stellen, negeerde hij dat aanbod en bleef ziedend. Uiteindelijk moesten de bodes interveniëren, hetgeen er toe leidde dat Van Drunen aan de andere kant van de wachtkamer plaatsnam terwijl ik aan de ene kant bleef zitten. Bij een andere zitting gebeurde het dat Van Drunen mij de deur van de zittingzaal letterlijk in mijn gezicht drukte, toen ik na afloop van de zitting na hem de zaal uitging (als toeschouwer laat je procespartijen altijd voorgaan). Van Drunen kan dus nogal opvliegend zijn en mijn ervaringen op dit punt bevestigen het beeld dat naar voren komt uit de uitlatingen van voormalige medestanders die ik eerder al citeerde. Wie Van Drunen in real life tegenkomt doet er daarom goed aan om fysiek op enige afstand van Van Drunen te blijven. Dat voorkomt problemen en ergernis.

...Van Drunen kan nogal opvliegend zijn...

Van Drunen betaalt ondertussen wel een prijs voor zijn fanatisme en toewijding in het actievoeren. Een voormalige mede-activist verwoordde het als volgt: ‘Hij zal zijn leven lang wel actief blijven voor de antifa’s. Daarin verschilt hij dus niet van de sekteleiders, die hij bestrijdt!’

Paul Verhaegh

Bron: http://www.hetvrijewoord.org/?p=533

Over de antifascistische onderzoeksgroep KAFKA

03/05/2010

Met regelmaat komt deze organisatie in het nieuws, met tendentieuze berichtgeving en quasi-onthullingen over personen die volgens hen rechtsextremistisch zijn. En dit betreft zelden nazi’s of fascisten, maar vooral meer onschuldige burgers met een uitgesproken mening. Zo publiceert ze foto’s van mensen, maar ook namen en vermeende uitspraken. Om wat meer licht op deze organisatie en haar doen en laten te schijnen, beantwoorden we een tiental vragen:

Waar staat de KAFKA voor?
Het staat voor Kollektief Anti Fascistisch/Kapitalistisch Archief. Dit omdat in de verwrongen denkbeelden van deze extreemlinkse activisten, het fascisme uit het kapitalisme voortkomt. Wat dus volgens hen inhoud dat het kapitalisme en het fascisme even ‘gevaarlijk’ zijn en te vuur en te zwaard bestreden dienen te worden.

Kafka is dus een extreemlinkse groep?
Ja, de oprichters hebben over het algemeen een stalinistische achtergrond en zijn zeker extreemlinks te noemen. Toch zijn er binnen het antifascistische wereldje de nodige politieke meningsverschillen en diverse groepen. Anarchisten, communisten en trotskisten werken zelden, of anders heel moeizaam samen. KAFKA heeft de meeste, mede door haar wisselwerking met de AFA, contacten binnen anarchistische kringen. En dan vooral uit de geweldadige hoek van de krakerscène.

Welke mensen?
De persoon die voor KAFKA naar buiten treedt is Rob Schuitema, meestal onder het pseudoniem Jaap van Beek. Ook de huidige SP-senator Tuur Elzinga heeft jarenlang werk verricht voor deze organisatie. tegenwoordig lijkt hij niet meer actief te zijn voor Kafka. Op de achtergrond speelt Hans van Drunen, oud-voorman van het FOK een grote rol. Hij is sinds de partijpolitieke keuze van Elzinga de drijvende kracht achter Kafka met veel parate kennis over alles en iedereen die hij als extreemrechts beschouwdt. Ook Jeroen Maarten Hanenbergh, tevens woordvoerder AFA Utrecht, heeft een actieve rol binnen het KAFKA.

Anonieme personen dus?
Het klopt dat alle personen achter en voor KAFKA zich vrijwel altijd van pseudoniemen bedienen. Dat omdat ze uiteraard zelf ook wel weten dat ze over de grens operen van wat wettelijk mag. Maar dat maakt het voor mensen uiteraard moeilijk te weten wie er daadwerkelijk achter schuilgaan. Mede door haar verworteling in de krakerscène, lopen vele organisaties door elkaar heen en zijn er de nodige dwarsverbanden. Zo wordt bijvoorbeeld de bankrekening, maar ook de postbus van KAFKA door veel meer extreemlinkse organisaties gebruikt.

Wat doen ze precies?
Ze vergaren op alle mogelijke manieren informatie over personen en organisaties die ze ervan verdenken extreem-rechts te zijn. Dat houdt in dat men zich daarbij niet aan wet of regelgeving houdt, omdat men regels van minder belang acht. Al deze informatie stopt men in een grote databank, waarbij ze per persoon en per organisatie alle gegevens bijhoudt. Het komt er op neer dat ze dus grootschalig informatie verwerkt en bijhoud in een databank.

Geef eens voorbeelden?
Voor de verkiezingen, belt men alle gemeenten af om de handtekeningenlijsten van politieke partijen op te vragen. Altijd doet men dit onder een valse naam, meestal onder het Internationaal Politiek Documentatiecentrum. (Dit is overigens een volledig virtuele organisatie) In het verleden werd deze klus opgeknapt door KAFKA-medewerker Jeroen Maarten Hanenbergh. Al deze informatie belandt uiteraard in de grote kaartenbak.

Mag dat dan zomaar?
Nee, de KAFKA overtreedt bijna alle regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens.  Zo vraagt men bijvoorbeeld geen toestemming aan de personen om haar gegevens te gebruiken. Maar bewaart ze ook gegevens over personen een veel langere tijd dan dat wettelijk is toegestaan. Daarbij is het natuurlijk zeer discutabel dat een organisatie los van de overheid grootschalig gegevens verwerkt en bijhoud voor zulke duistere en gevaarlijke doeleinden.

Kloppende informatie?
Behalve dat alle berichtgeving uiterst tendentieus is, maakt KAFKA wel de nodige fouten. De bekendste hiervan is de brochure ‘Aktieve nazi’s in Nederland, Deel 1’ dat is uitgegeven in de maand februari van het jaar 1993. Er staan zoveel fouten in dat de brochure toentertijd razendsnel uit de handel werd genomen. Ook op de huidige webpagina van Kafka en in het tijdschrift Alerst staan veel onjuistheden.

Wat vindt onze veiligheidsdienst van deze club?
De Algemene Inlichtingen en VeiligheidsDienst (AIVD), houdt de KAFKA gelukkig scherp in de gaten. In het jaarverslag van de AIVD over het jaar 2008 komt dan ook het KAFKA aan bod. Daarin zegt de veiligheidsdienst over KAFKA ‘ze stelt informatie beschikbaar aan antifascisten die de directe confrontatie met rechts zoeken’. KAFKA gebruikt de verzamelde informatie o.a. dus om door te spelen aan personen of organisaties die er op uit zijn om geweld te plegen.

Waarom pakt de overheid ze niet aan?
Dat is speculeren. Waarschijnlijk wacht de AIVD op een goed moment, om binnen te vallen. Dat kan zijn wanneer er veel aangiften binnenkomen of wanneer de KAFKA nog ernstiger over de scheef gaat dan ze nu al doet. Wel heeft de AIVD in haar rapportage over het jaar 2008 zeker blijk gegeven dat men het gevaar van deze organisatie voor het democratisch proces inziet.

Weer aandacht voor WOB-misbruik door Jeroen Hanenbergh

20/02/2010

Onlangs maakte de AIVD in hun rapport voor het misbruik dat mogelijk zou worden gemaakt vanuit linksextremistische kringen van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB): “Via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) vragen AFA-vertegenwoordigers allerlei voor hen nuttige informatie op. Recent zijn nieuwe WOB-voorschriften opgesteld waarbij bijvoorbeeld een overschrijding van de beantwoordingstermijn financiële consequenties heeft voor de aangeschrevene. Niet uitgesloten kan worden dat deze regelgeving, bijvoorbeeld als extra inkomstenbron, door AFA wordt aangegrepen om nog meer verzoeken in te dienen.”.

Ook het tijdschrift Binnenlands Bestuur heeft inmiddels aandacht besteed aan het misbruik van AFA/Kafka-lieden van de genoemde wet. De aanvragen worden in de regel gedaan door de twee AFA/Kafka activisten Jeroen ‘Bosch” Hanenbergh (KAFKA/AFA/KURF/BIC) en Hans van Drunen (FOK/KAFKA). Hanenbergh zit dan in de rol van ‘journalist’ die geïnteresseerd is in bepaalde gegevens en Hans van Drunen misbruikt zijn juridische titel als advocaat om namens zijn ‘cliënt om deze gegevens op te eisen. Niet zelden krijgt het tweetal een schadevergoeding toegewezen. Hieronder het gehele artikel welke gepubliceerd is op hun internetpagina.

De Wob (Wet openbaarheid van bestuur) lijkt te worden gebruikt als financiële melkkoe. Handige aanvragers jagen op de boetes die de overheid tegenwoordig krijgt opgelegd bij termijnoverschrijding.   Diverse gemeenten zijn de afgelopen tijd geconfronteerd met ‘spookaanvragen’, kennelijk uitsluitend bedoeld om de eventuele boetes te kunnen innen. Het politiekorps Rotterdam- Rijnmond heeft het fenomeen inmiddels aangekaart bij de Raad van Korpschefs en de minister van Binnenlandse Zaken. De AIVD (Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst) waarschuwt dat extreemlinkse, antifascistische actiegroepen de Wob inmiddels ook hanteren als inkomstenbron.   De Wob regelt de toegang tot – in principe alle – overheidsinformatie. In de praktijk kon de overheid verzoeken om inzage maanden laten liggen zonder dat dit gevolgen had. Sinds 1 oktober 2009 is dat voorbij: de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ bepaalt dat de aanvrager van informatie bij termijnoverschrijding voortaan een boete kan opeisen.

Faxen

Sinds enige tijd worden gemeenten geconfronteerd met faxen waarin wordt gevraagd om gegevens over de plaatselijke bezwarencommissie. Ook in de Groningse gemeente Winsum rolden dergelijke faxen uit het apparaat. Vijf identieke Wobverzoeken, voorzien van veelal Hindostaans klinkende afzenders en postadressen in de regio Rotterdam. Gevraagd werd om ‘alle namen en titels van de leden van de bezwarencommissie en hun nevenfuncties; alle namen en titels van de secretarissen van de bezwarencommissie en hun nevenfunctie; het aantal bezwaarschriften van 2009 en de uitslag ((on)gegrond/ niet-ontvankelijk etc.)’

‘Oirbare vragen’, stelt Frits Huisman, juridisch medewerker van de gemeente. Winsum verstuurde de antwoorden dan ook tijdig aan de afzenders. Wel nam de gemeente contact op met de politie in Rotterdam. Ook de VNG ‘ziet geen reden om de informatie niet te verstrekken’, zo blijkt uit een advies aan alle gemeenten op de website. De gemeentekoepel is door diverse gemeenten benaderd met vragen over de Wob-verzoeken. De VNG wijst gemeenten op de mogelijkheid om aangifte te doen op grond van valsheid in geschrifte, vanwege de vermoedelijke valse handtekeningen onder de Wob-verzoeken. Wel lijkt het de VNG ‘raadzaam om eerst contact met de aanvrager(s) op te nemen alvorens aangifte wordt overwogen’. Bovendien kan de gemeente aan iedere aanvrager kosten in rekening brengen voor eventueel verstrekte kopieën van documenten, aldus het VNG-advies.

De politie Rotterdam-Rijnmond heeft ook ervaring met ‘notoire verzoekers’ die kennelijk uit zijn op de dwangsommen, vertelt de privacyfunctionaris van het korps. ‘Al is het heel moeilijk om hard te maken dat er sprake is van misbruik’. De kwestie is inmiddels aangekaart bij de Raad van Korpschefs en bij het ministerie van BZK. ‘Onze gedachten gaan uit naar het inbouwen van een buffer in de Wob, zodat je al dan niet bij de rechtbank moet aantonen dat je een daadwerkelijk belang bij de gevraagde informatie hebt. Maar het wordt heel lastig’, beseft de Rotterdamse functionaris.

Niet nieuw

Helemaal nieuw is misbruik van de Wob niet voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In een brief aan alle gemeenten van 8 februari waarschuwde de AIVD (Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, ressorterend onder BZK) alle burgemeesters in Nederland voor activiteiten uit antifascistische hoek. Extreem-linkse groeperingen zouden uit zijn op verstoring van extreemrechtse bijeenkomsten en maken daarbij volgens de AIVD ‘gebruik van valse voorwendselen en oneigenlijke middelen’. De dienst ‘sluit niet uit’ dat linkse groeperingen de Wob gebruiken als extra inkomstenbron, aldus de brief aan de burgemeesters.

Gevraagd om een toelichting laat de AIVD verder weinig los. ‘We zitten vaak in een spagaat: we willen enerzijds waarschuwen maar anderzijds niet precies weggeven wat we al weten omdat dit iets zegt over onze modus operandi en ons kennisniveau’, aldus AIVD-woordvoerder Sander van Dam. Hij wil dan ook niet zeggen of de faxen in Winsum en andere gemeenten in verband worden gebracht met deze tactieken van linksradicalen.

Overigens loopt er al langer een onderzoek naar misbruik van de Wob, vertelt BZK-woordvoerder Vincent van Steen. ‘Dat is eind vorig jaar toegezegd na Kamervragen. Toen ging het bijvoorbeeld om Wob-verzoeken aan de politie om te achterhalen waar flitspalen staan’. De uitkomsten van dit onderzoek worden in het voorjaar verwacht, aldus de BZK-zegsman.

Bron: http://www.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/2010/02/wob-als-melkkoe.149810.lynkx

AIVD waarschuwt voor de Antifascistische Actie (AFA)

08/02/2010

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waarschuwt voor de Antifascistische Actie (AFA). Hieronder de integrale tekst (bron: https://www.aivd.nl/actueel/nieuw-op-de-site/aivd-informeert)

Inleiding
De AIVD constateert dat de Antifascistische Actie (AFA) in het verwezenlijken van haar doelstellingen gebruik maakt van valse voorwendselen en oneigenlijke middelen. AFA benadert regelmatig dikwijls in de meer neutrale hoedanigheid van een antidiscriminatiebureau het lokaal bestuur, met als doel te voorkomen dat in hun ogen ‘fascistische’ groeperingen de mogelijkheid krijgen om hun doelstellingen en activiteiten lokaal en nationaal te verwezenlijken.
De werkwijze van AFA kan zich richten op iedere gemeente die op enigerlei wijze ruimte biedt aan activiteiten van, naar inzicht van AFA, rechtse bewegingen. AFA past deze werkwijze ook toe in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, hetgeen aanleiding is u nader te informeren over de door de AIVD geconstateerde ontwikkelingen met betrekking tot de werkwijze van AFA.

Geschiedenis en ontwikkeling AFA
AFA is opgericht in 1992 en heeft verschillende lokale afdelingen. De meeste van deze afdelingen worden via een landelijk secretariaat aangestuurd, sommige acteren autonoom. In de bij haar oprichting uitgebrachte persverklaring stelde AFA zich nadrukkelijk ten doel om manifestaties van ‘fascisten’ te voorkomen. Hiertoe wilde zij de confrontatie aangaan en zonodig verhinderen dat dergelijke manifestaties plaatsvonden. Waar de antifascistische beweging begon als een groep puur gewelddadige actievoerders, van wie een zekere dreiging uitging (zoals grootschalige verstoring van de openbare orde), groeide zij de laatste twee decennia uit tot een meer politieke lobbygroep. Gebruik van geweld, in eerste instantie tegen de rechtse tegenstander maar daarnaast zeker ook tegen de politie, bleef echter volgens AFA geoorloofd.
AFA verrichtte de laatste jaren steeds meer lobbywerk naar, onder meer, het lokaal bestuur. Daarbij wordt bijvoorbeeld gewaarschuwd voor grote schade die kan ontstaan bij manifestaties van extreemrechts. Ook slaagt AFA er frequent in te infiltreren in extreemrechtse groeperingen. Sinds 2000 tracht AFA in toenemende mate elke rechtse activiteit in willekeurig welke gemeente te verhinderen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen rechtsextremistische groeperingen die het gebruik van geweld niet schuwen en (extreem)rechtse partijen die zich beperken tot het gebruik van politieke middelen.

Werkwijze AFA
Beïnvloeding
AFA gebruikt verschillende methoden om haar doel te realiseren. Zij doet zich in haar contacten met gemeenteambtenaren en (lokale) politici vaak voor als één van de vele antidiscriminatiebureaus. In die hoedanigheid biedt zij haar expertise aan. Met name wanneer (extreem)rechtse partijen en groeperingen een demonstratie aanmelden, komt AFA in actie en benadert zij het betreffende lokaal bestuur, alsmede de zaaleigenaren in de (buurt)gemeenten. De AIVD constateert dat de AFA bij haar activiteiten gebruik maakt van oneigenlijke middelen. Woordvoerders van AFA treden hun gesprekspartners niet onder eigen naam tegemoet. AFA richt zich tot zaaleigenaren om hen te bewegen, onder verwijzing naar te verwachten schade, geen contract af te sluiten met (extreem)rechtse groeperingen. Ook tracht zij op oneigenlijke wijze invloed uit te oefenen op lokaal beleid; eveneens onder alias. Zo worden gemeenten aangeschreven met verwijzingen naar eventuele grote materiële schade door toedoen van extreemrechts, wanneer de gemeente een demonstratie van extreemrechts toestaat. In sommige gevallen heeft dit geleid tot annulering van een demonstratie, die vervolgens met succes bij de rechter werd aangevochten door bijvoorbeeld de Nederlandse Volksunie (NVU). Wanneer de manifestaties wel doorgang vinden, wordt de materiële schade doorgaans veroorzaakt door antifascisten en hun sympathisanten zelf, en niet door rechtse demonstranten. De AIVD heeft in diverse gevallen geconstateerd dat lokale bestuurders door AFA zijn benaderd om aan AFA bruikbare informatie te leveren over activiteiten van rechtse groepen en partijen. Dit gebeurde met de waarschuwing voor mogelijke ernstige verstoringen van de openbare orde door rechtse groeperingen. In één geval verschafte een door AFA benaderde, geïntimideerde, persoon diverse data waaronder persoonsgegevens aan AFA. Deze, gedeeltelijk dus ook vertrouwelijke, informatie werd vervolgens door AFA breed verspreid. Dit heeft in het verleden geleid tot fysiek geweld tegen personen die volgens AFA extreemrechts zijn. Daarnaast tracht AFA in relatie tot verkiezingen zeer vroegtijdig in het bezit te komen van kandidatenlijsten en persoonsgegevens van kandidaten. Zij doen dit via contactpersonen binnen partijen. Deze data worden in sommige gevallen gebruikt in eigen onderzoek van AFA naar, deels vermeende, rechtsextremisten. Daarbij is het gebeurd dat individuen ten onrechte werden neergezet als rechtsextremist en als zodanig werden geschaad.

Tegendemonstraties van AFA
Acties van AFA kunnen ook een meer gewelddadige vorm aannemen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij demonstraties tegen de in hun ogen rechtse tegenstander, zoals de extreemrechtse NVU, of de ter plaatse optredende Mobiele Eenheid. De werkwijze van AFA volgt hierbij meestal een vast patroon. Tot 2009 meldde AFA in dezelfde gemeente een eigen tegendemonstratie aan, met als doel een demonstratie van de NVU te verstoren. Sinds 2009 worden deze acties georganiseerd door een AFAwerkgroep met de naam Laat Ze Niet Lopen (LZNL). Deze tegendemonstraties worden doorgaans geaccepteerd. De NVU demonstreert en AFA roept elke linkse demonstrant op om het politiekordon te doorbreken, om zo te trachten een (gewelddadige) confrontatie met de NVU aan te gaan. Dit mislukt in de meeste gevallen, waarna het vaak tot een harde confrontatie komt tussen antifascisten en de Mobiele Eenheid. Voorbeelden waren in 2009 Maastricht (anti-Voorpost manifestatie) en in Venlo (anti-NVUbetoging). In de loop van 2009 heeft AFA haar werkwijze met betrekking tot tegendemonstraties verder ontwikkeld. AFA meldt niet langer al haar tegendemonstraties aan. Bovendien speelt de AFA-activist tijdens acties nu meer een aansturende rol dan een deelnemende. Leden van de AFA werkgroep LZNL zijn door infiltratie vaak vroegtijdig op de hoogte van plaats en datum van demonstraties. LZNL zoekt vervolgens lokaal hulp en benadert groepen die te mobiliseren zijn om tegen rechts te demonstreren. Dit kunnen bijvoorbeeld de plaatselijke moskee, Marokkaanse verenigingen of voetbalhooligans met linkse sympathieën zijn. Ook de werkwijze op straat is veranderd: deelnemers verschijnen nu in kleine groepjes en in nette kleding. Deze groepen trachten door middel van hit-en- runacties bij de tegenstanders te komen of door het blokkeren van de route hun demonstratie te verhinderen. Deze nieuwe werkwijze is vorig jaar uitgeprobeerd in Den Bosch, Maastricht en Venlo.

WOB
Via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) vragen AFA-vertegenwoordigers allerlei voor hen nuttige informatie op. Recent zijn nieuwe WOB-voorschriften opgesteld waarbij bijvoorbeeld een overschrijding van de beantwoordingstermijn financiële consequenties heeft voor de aangeschrevene. Niet uitgesloten kan worden dat deze regelgeving, bijvoorbeeld als extra inkomstenbron, door AFA wordt aangegrepen om nog meer verzoeken in te dienen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2010.
In 2009 is binnen AFA een werkgroep opgericht, die het doel heeft om de plannen van de PVV in kaart te brengen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Inmiddels hebben diverse manifestaties van antifascisten en geestverwanten plaatsgevonden. De eerste hiervan was een lawaaidemonstratie in Waddinxveen (februari 2009) waar PVV-leider Wilders zijn opwachting maakte. Begin november 2009 trok een fakkeloptocht in Arnhem ongeveer tweehonderd deelnemers. Naast (veelal jonge) antifascisten namen daaraan ook oudere verontruste burgers en allochtone Nederlanders deel. De manifestatie werd door de organisatoren (AFA) als een groot succes beoordeeld en gaf aanleiding om de samenwerking met lokale groeperingen en individuen vaker te zoeken in relatie tot de gemeenteraadsverkiezingen. De AIVD heeft aanwijzingen dat AFA in de aanloop naar de verkiezingen meer van dit soort acties voorbereidt, waarbij zij zich naast de PVV ook richt op partijen als NVU, Trots op Nederland en de Partij Vrij Utrecht van Wim Vreeswijk.
Op zich is een en ander geoorloofd. AFA beschikt echter over een harde kern die geweld niet schuwt, en het valt niet uit te sluiten dat één of meer van de bijeenkomsten van deze partijen zal ontaarden in verstoringen van de openbare orde. De intensiteit van de acties zal mogelijk toenemen met het naderbij komen van de verkiezingen. Een onberekenbare factor is de deelname van allerlei lokale actievoerders aan de AFA-manifestaties. In het verleden heeft dit escalerend gewerkt.

Conclusie
AFA is volgens de AIVD geen antidiscriminatie- of onderzoeksbureau, maar veeleer een actiegroep die in het realiseren van haar doelstellingen soms op oneigenlijke wijze lokale bestuurders benadert. Daarnaast wordt geweld tegen in hun ogen extreemrechts en/of ordebewaarders niet geschuwd. De AIVD zal, zoals altijd, waar mogelijk de lokale autoriteiten middels de RID vroegtijdig op de hoogte brengen van de te verwachten ontwikkelingen.

Jeroen Hanenbergh eist beelden NVU-demo op

07/02/2010
De Utrechtse linkstrextremist Jeroen Hanenbergh (KAFKA/AFA/KURF/BIC) die samen met Hans van Drunen (FOK/KAFKA) extreemrechts in Nederland in kaart wil brengen vroeg de politie met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) om een cd-rom die van de demonstratie van de Nederlandse Volksunie (NVU) is gehouden op 7 april 2007 te Oss gemaakt is. De korpsbeheerder weigerde omdat op de demonstranten is ingezoomd waardoor ze herkenbaar zijn. Openbaarmaking zou in strijd zijn met de privacy van de deelnemers. Zoals gebruikelijk na dergelijke afwijzingen ging het duistere tweetal in hoger beroep. De Raad van State geeft de politie Noord-Brabant nu de opdracht om uit te leggen waarom zij de beelden niet openbaar willen maken.

De politie heeft groot gelijk door de beelden te weigeren. Al eerder zijn foto’s uit politieregisters verschenen in het antifascistisch roddelblad Alert. Met enige regelmaat worden vermeende rechtsextremisten bedreigt door mensen uit antifasistische hoek. Jeroen Hanenbergh heeft een zeer dubieuze belangstelling. Zo is voert hij thans met zijn woonplaatsgenoot Hans van Drunen menig WOB-procedure om gegevens van politiekorpsen te krijgen over verlofhouders (wapenverloven). Daarnaast is Hanenbergh actief geweest voor het Baskisch Informatiecentrum (BIC) om te ‘informeren’ over de Baskische strijd (die tot op heden ruim 800 mensenlevens heeft gekost). Jeroen Hanenbergh gebruikt ook regelmatig de naam Jeroen Bosch of Marc de Waard. Een gebrek aan openheid is niet ongebruikelijk in linksextremistische kringen.

Weer WOB-succes voor linksextremist Jeroen Hanenbergh

19/01/2010

Politie Gelderland-Midden moet de links-extremist  Jeroen ‘Bosch’ Hanenbergh (KAFKA/AFA/KURF/BIC) foto’s laten zien die gemaakt zijn van een demonstratie in Arnhem in 2005. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Alleen foto’s met duidelijk herkenbare gezichten van demonstranten mogen, om privacy-redenen, in de kast blijven. Hanenbergh heeft zich door zijn vriend en Wet openbaarheid van bestuur (Wob)-specialist Hans van Drunen (FOK/KAFKA) laten bijstaan in deze zaak.

Het ging om een demonstratieve mars tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie en tegen de Europese Grondwet welke werd georganiseerd door de Nederlandse Volks-Unie (NVU). Hanenbergh wilde ook gegevens van de politie over de plaats waar de demonstranten zich verzameld hadden voordat de mars begon, maar dit werd door de Raad van State afgewezen.