Archive for the ‘Kafka’ Category

Hans van Drunen verliest hoger beroep inzake het opvragen van persoonsgegevens inzake de Constant Rebecq Kazerne te Eindhoven

17/06/2009

Het Utrechtse KAFKA-kopstuk Hans van Drunen heeft het hoger beroep tegen de uitspraak van de Utrechtse rechtbank van 21 februari 2007 verloren. De zaak draait om het aanleveren van persoonsgegevens van nationalisten welke op 8 november 2003 aanwezig waren op een concert op 8 november 2003 op het terrein van de door nationalisten gekraakte Constant Rebecq Kazerne te Eindhoven. Hans van Drunen heeft namens zijn “cliënt” de in wapens geïnteresseerde Jeroen Hanenbergh (KAFKA/AFA/KURF/BIC) op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op de gebeurtenissen van 8 november 2003 rond de Constant Rebecq Kazerne te Eindhoven en de gebeurtenissen die ertoe hebben geleid dat het gekraakte terrein in de dagen erna werd verlaten. Een deel van de documenten van de politie en het Ministerie van Defensie is inmiddels overhandigd aan het antifascistisch intimidatiegroepje. Dit was niet geheel tot tevredenheid van Hans van Drunen, die namens Juridisch Adviesbureau Maury o.g.v. de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) overal in het land gegevens van nationalisten opvraagt. Van Drunen voerde aan dat teksten over geslachtsaanduidingen, schoenmaten, woonplaatsen, geboortejaren, merk en type van motorvoertuigen zijn opgenomen in de hem onthouden documenten. Hij stelde dat deze gegevens niet rechtstreeks tot een individu herleid konden worden. De overheidsinstanties hebben terecht geoordeeld dat deze gegevens in combinatie met andere informatie wel tot een identificeerbaar individu kan leiden. En dan zijn deze vermoedelijk nog slecht op de hoogte van de zeer omvangrijke (illegale) bestanden van Van Drunen. Veel informatie uit opgevraagde gegevens door Van Drunen zijn inmiddels gepubliceerd in het antifascistisch roddelblad Alert. Als gevolg van dergelijke publicaties door KAFKA zijn mensen bedreigd en hebben ze in enkele gevallen grote financiële schade geleden. Ook zijn mensen fysiek aangevallen door informatie welke is verzameld en geleverd door Hans van Drunen.

Hans van Drunen is tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank waarin het “beperkt” leveren van informatie werd goedgekeurd in hoger beroep gegaan. Tijdens de zitting op 10 juni 2009 is de eerdere uitspraak bekrachtigd.

De minister heeft het bezwaar gericht tegen het besluit van 1 juni 2004 waarbij is geweigerd documenten te verstrekken, gegrond verklaard en de gevraagde documenten verstrekt met uitzondering van de daarin opgenomen persoonsgegevens.

Advertenties

Kafka eist politiegegevens demonstratie NVB op

06/05/2009

Rechter mr. G.H. Nomes van de rechtbank in Middelburg heeft op 26 februari 2009 uitspraak gedaan ten gunste van het antifascistisch intimidatiegroepje Kafka. De Utrechter Hans van Drunen (FOK, KAFKA, Argus) heeft namens zijn “cliënt” Jeroen Hanenbergh (AFA, KAFKA, KURF, BIC) geëist dat de politie Zeeland documenten, videobeelden en geluidsfragmenten over de demonstratie van de Nationalistische Volksbeweging (NVB) op 11 november 2006. Van Drunen heeft in eerste instantie de volgende documenten opgeëist:

  1. draaiboek met bijlagen
  2. videobeelden 
  3. aandachtsvestiging 7 november 2006 
  4. informatieopdracht 6 november 2006 
  5. verstrekkingrapport openbare orde 19 oktober 2006 
  6. informatievraag 18 oktober 2006 
  7. informatieopdracht 20 oktober 2006 
  8. verstrekkingrapport openbare orde 23 oktober 2006 
  9. verstrekkingrapport openbare orde 6 november 2006 
  10. verstrekkingrapport openbare orde 6 november 2006, nr.2

Na enkele vergeefse pogingen van Van Drunen nu zijn gelijk gekregen bij de Middelburgse bestuursrechter. De rechter heeft Van Drunen echter niet geheel in het gelijk gesteld. Uiterst nauwkeurig is de lijst afgelopen en heeft de rechter telkens het belang van openbaarmaking, de werking van de politiediensten en de wet op de persoonsgegevens afgewogen. Zo heeft de rechter de levering van de namen van de aanvragers van de demonstratie geweigerd op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met een combinatie van de wel af te geven politie-informatie met de reeds uitgebreide KAFKA-bestanden is het echter voor Van Drunen een koud kunstje om feiten aan namen te koppelen. Daarnaast bestaat het risico dat politiebeeldmateriaal wordt gepubliceerd in bijvoorbeeld het AFA-blaadje Alert. Dit tijdschrift, waar Jeroen Hanenbergh in de redactie zit, trekt zich namelijk niets aan van auteursrechten. De gegevens over de demo in Middelburg zijn voor KAFKA een grote bron van gegevens. Bij aanvang van de demo zijn de deelnemers uitgebreid gefilmd en dienden zij zich te laten registreren. Afgezien dat dit absoluut uit den boze zou moeten zijn in een rechtsstaat, is het tevens onbegrijpelijk dat het NVB-bestuur hiermee destijds akkoord is gegaan.

Voor de volledige tekst van de uitspraak klik hier.

Wat schrijft links?

30/04/2009

Uitgave april 2009

In de rubriek “Wat schrijft links?” neemt Meld Links Geweld! de ontwikkelingen binnen extreem- en populistisch links onder de loep. In hun obscure blaadjes komt de ware aard van de fanatici naar boven. Haat tegen Nederlanders, christenen en heidenen voert de boventoon. Daarbij geven extreemlinkse publicaties een aardig kijkje in het verknipte leven van menig roodhemd: onderlinge ruzies zijn aan de orde van de dag. Hoe dan ook, aan het blaadjesfront is beweging genoeg.

Nummer 1 van 2009 van het populaire antifascistische roddelblaadje Alert is weer van hand tot hand gegaan. Is er iets nieuws dan? Nee, net als in de vorige nummers worden auteursrechten geschonden, worden geweld en intimidatie tegen andersdenkenden verheerlijkt, worden feiten verdraaid en zijn de commentaren lachwekkend. Wat maakt de Alert dan zo leuk om te lezen? Welnu het leest lekker weg en er staan foto’s in van bekenden en onbekenden. De blanke redactie van het “antifascistisch vakblad” Alert heeft ook in dit nummer weer diep geput uit de illegale bestanden van de Utrechtse KAFKA-oprichter Hans Christiaan van Drunen (1963). Tussen de vele wob-procedures (Wet openbaarheid van bestuur) vindt hij samen met het in wapens geïnteresseerde Jeroen Hanenbergh tijd om de archieven bij te houden. Dat deze niet altijd nauwkeurig zijn doet voor hem niet ter zake. Dat Van Drunen mogelijk weet dat het niet helemaal in de haak is wat hij doet blijkt wel uit zijn gedrag. Buurtbewoners (met wie hij overigens weinig contact heeft) zien de altijd op zijn hoede zijnde jurist regelmatig schichtig door de luxaflex van zijn raam loeren. Van Drunen woont in een smoezelig huis in een van de laatste relatief blanke buurten van Utrecht. Menig carrière is verwoest en menig nationalist is bedreigt door informatie vanaf dit adres.

Deze Alert besteed veel aandacht aan Fenris Postorder. Kunst en cultuur worden duidelijk niet geduld door de staatsknechten van de Antifascistische actie (AFA). Staan op AFA-benefietconcerten de teksten vol van haat tegen alles wat anders denkt, democratisch is en vooral niet communistisch, de AFA heeft moeite met de verkoop van sommige straalplaten van Fenris. Steevast worden ze in de hoek van racisme en xenofobie geplaatst. De oortjes van schrijver van het artikel, “John Postma”, zullen wel pijn doen na het luisteren van al deze geluidsdragers. Eigen schuld. Zelfs wij luisteren niet naar die herrie, laat onverlet dat we wel van mening zijn dat vrijheid van meningsuiting ook geldt voor (muziek)kunstenaars. Voor ons geen boek- en plaatverbrandingen waar Postma op aanstuurt.

De gewelddadige AFA geeft nogal hoog op van zichzelf. De jalousie druipt eraf in een artikel over de Voorpostdemonstratie tegen drugs in Maastricht op 1 maart 2009. Om te beginnen verdubbeld de AFA hun eigen opkomst, ten tweede staat het artikel bol van onzin en met name insinuaties. Dat de tegendemonstratie van de AFA totaal mislukt was wil er blijkbaar niet in bij de schrijver van dit artikel. Dat is op zich niet zo verwonderlijk om de schrijver van dit artikel Aafke Broekhuis is. En zoals eerder vermeld is dit de alter ego van de Hagenees Tim Vlaarbeek, alias Sven Driessen. En dat was nu juist weer de woordvoerder van de tegendemo. Kritiek op zichzelf zal hij inderdaad niet zo snel geven. In het artikel wordt o.a. ingegaan op de vermeende aanwezigheid van enkele NSA-activisten in de omgeving van de demo. De AFA kan het weer niet laten om proberen te stoken tussen verschillende groeperingen door van alles te suggereren. Een tactiek die de laatste tijd vaker wordt gebruikt, suggesties in blaadjes, op linkse en rechtse fora en in valse e-postberichten.
Ondanks het zeikerige toontje van het artikel is de AFA toch bang dat Voorpost te positief in het nieuws komt. Zo hebben ze het internetadres, www.voorpost.org, afgeplakt op een prominent geplaatste foto. Dit werkt misschien voor de domme doelgroep van Alert, niet voor de feitelijke lezers. Censuur zijn we wel gewend van de linkse jongens en meisjes (?),
Over het vele geweld van de kant van de AFA wordt uiteraard gezwegen. Dat KAFKA-fotografen niet zo onschuldig zijn als ze eruit zien blijkt wel uit het feit dat één van de fotografen tevens één van de aanvallers was van een actie van dierenrechtenactivisten in Katwijk. Een van de dierenvrienden moest zich laten behandelen voor een schedelbasisfractuur. We zijn benieuwd wat voor verhaal hierover in de volgende Alert staat. We wachten rustig af, daarna zullen we nog wat beeldmateriaal publiceren.

...niet zo onschuldig als ze eruit zien...

...niet zo onschuldig als ze eruit zien...

Job Polak schrijft over een tegendemonstratie in Dresden. Maar liefst twee pagina’s schrijft hij over de bonte mix van wel (!) dertig activisten die de lange reis naar Dresden maakten. Het verslag leest als een schoolreisje van hitsige pubers door een hoerenbuurt, ware niet dat het ware gezicht van Polak hier naar voren komt. Job “klop” Polak beklaagt zich over het feit dat ze ontdaan werden van schoenen met te harde neuzen en “vervolgens zonder pardon op hun sokken door de sneeuw naar de dichtstbijzijnde winkel gestuurd om gympjes te kopen”. Helden op sokken zoals wij dat noemen. Vervolgens verhaalt hij opgewonden hoe het tot gevechten kwam met de “bullen” en gepantserde handschoenen van de politie het recht toepasten. Dit uitje van, met name, Amsterdamse krakers-antifascisten was natuurlijk heel wat spannender dan het geweld in groepsverband tegen concertgangers van Parkpop in Den Haag waar Job “klop” voor is aangehouden.

Job Polak ...op sokken door de sneeuw...

Job Polak ...op sokken door de sneeuw...

Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de NVU-demo in Amersfoort van 21 februari. De Alert verhaalt vol trots over de “honderden boze Amersfoorters” die de NVU-demo zouden verstoren. Nu heeft de Alert wel vaker moeite met tellen, daarnaast gaat de Alert eraan voorbij dat de AFA wel vaker “derden” inschakelt om het vuile werk op te knappen. Zo schreef de AIVD in het onlangs verschenen jaarverslag 2008 dat “AFA organiseert, met name bij manifestaties van de Nederlandse Volks-Unie (NVU), een (gewelddadige) tegendemonstratie en laat deze vervolgens uitvoeren door derden zoals lokale antifascisten, op rellen beluste jongeren en voetbalhooligans.” Zo ook nu in Amersfoort dus. En ook een week later bij de Voorpostdemo in Maastricht.

Zoals in elke nummer gaat ook nu de aandacht van de redactie uit naar Hitler. Waar zou de AFA toch zijn zonder deze oude bromsnor. Ons inziens leeft hij alleen nog voort in de harten van de AFA-jongetjes. Met de niets verhullende kop “Treblinka is een grote leugen” gaat het obscure blaadje weer eens in op een complottheorie en is er in de boekbespreking ruimte voor een bespreking van een boek met ome snor prominent op de kaft. Eng volk die antifascisten.

Het artikel “Wat schrijft rechts” heeft weer een hoge zuurgraad. Dat is niet verwonderlijk, het artikel is namelijk geschreven door Arjan Pont die nu weer eens onder de naam Gerrit de Wit schrijft. Arjan is ook regelmatig te zien bij demonstraties als fotograaf van nationalistische jonge jongens. Voor het laatst nog in Maastricht. Daar viel ons overigens op dat Arjan er steeds slechter gaat uitzien. Heeft hij niet zoveel zin meer in het leven?

Arjan Pont ...geen zin meer in het leven...

Arjan Pont ...geen zin meer in het leven...

Alsof je met constipatie op de pot zit en een roddelblad nodig hebt om lekker te kunnen ontspannen. Al met al is ook deze Alert weer een grappig nummer. Van Drunen, ga zo door! Vermaak ons met je onzin en vergooi je leven door altijd maar met anderen bezig te zijn! Voor wie in het achterhoofd houdt dat ook deze Alert vol staat met onzin, leugens en insinuaties zeer geschikt om in de kroeg rond te laten gaan en vervolgens je voeten eraan af te vegen. Het geeft in ieder geval genoeg gesprekstof.

Timo Desse is medewerker van De Leugen van de Antifascist

Wat schrijft links?

01/04/2009

Uitgave december 2008

In de rubriek “Wat schrijft links?” neemt Meld Links Geweld! de ontwikkelingen binnen extreem- en populistisch links onder de loep. In hun obscure blaadjes komt de ware aard van de fanatici naar boven. Haat tegen Nederlanders, christenen en heidenen voert de boventoon. Daarbij geven extreemlinkse publicaties een aardig kijkje in het verknipte leven van menig roodhemd: onderlinge ruzies zijn aan de orde van de dag. Hoe dan ook, aan het blaadjesfront is beweging genoeg.

Het “antifascistisch vakblad” Alert is niet helemaal zeker van z’n zaak. En terecht. In een disclaimer stellen ze dat de redactie van Alert niet verantwoordelijk is voor de inhoud van andere auteurs. Zo gemakkelijk komen ze daar ons inziens niet mee weg; daar zal de rechter toch echt heel anders over denken. De redactie, waarvan deeluitmakend de in de Utrechtse “prachtwijk” Kanaleneiland wonende Jeroen Hanenbergh, is toch echt persoonlijk verantwoordelijk voor het kapotmaken van menig leven.

Maar goed, daar komen ze nog wel achter. De redactie heeft blijkbaar ook een sociaal gezicht. In een redactioneel commentaar schrijft Alert! dat de redactie € 500 doneert aan een Russische antifascist die vastzit voor moord. Meer is het leven van een Rus blijkbaar niet waard. Dat antifascisten niet met een moord meer of minder zitten was bekend. Zo wachten de zoons van de hoteleigenaar in Kedichem nog steeds op excuses en een schadevergoeding van de Nederlandse antifascisten die door de aanslag in 1986 verantwoordelijk zijn voor de dood van hun vader. 

In de rubriek “kort door de bocht” gaan ze inderdaad wat kort door de bocht. De Afa klopt zichzelf op de borst dat Hubert als actieleider van Voorpost in 1999 stopte na de aanval op vrouwen en kinderen door de Afa in Veenwouden. Als de redactie de illegale gegevensbestanden van hun mantelorganisatie Kafka eens beter zouden bestuderen, zouden ze kunnen zien dat toen Tim Mudde actieleider was en dat Hubert pas vanaf 2000 de taak overnam. Gevalletje Korsakov misschien?

In een artikel over de vrijheidsbeweging Voorpost wordt fout op fout gestapeld. Menig vermoeden wordt als feit gepresenteerd, maar dat zijn we wel gewend van de luie jongentjes en meisjes van de steeds kleiner wordende Afa. Namen worden verkeerd geschreven, gebeurtenissen die niet plaatsvonden worden opgevoerd en feiten verdraaid door de schrijfster van het artikel, Aafke Broekhuis. Oorzaak van dit pulpartikel is mogelijk de seksuele identiteitscrisis van Aafke. Aafke gaat namelijk in het dagelijkse antifascistische leven door als Tim Vlaarbeek. Het tekort aan schrijvers wil de redactie blijkbaar verhullen met wat gefingeerde namen. Liefst een vrouwennaam natuurlijk, want die zijn bijna niet te vinden bij de linksextremisten van de Afa. Evenals vreemdelingen overigens. Hetgeen toch wel vreemd is voor een antifascistische organisatie. Ze discrimineren toch niet? Of zou het hoge drankgebruik bij de Afa ervoor verantwoordelijk zijn dat bijvoorbeeld moslims zich niet thuis voelen bij het obscure clubje? Tot op heden is de Afa blanker dan menig liberaal debatclubje.

Een artikel over “anarchistisch verzet tegen vreemdelingenbeleid”  is nauwelijks het lezen waard. Weinig humor, of je moet erom kunnen lachen dat het clubje Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) een mantelorganisatie van de gewelddadige Afa is. Enfin, in ieder geval beklagen ze zich in dit artikel dat ze omtrent Kamp Zeist geen aansluiting konden vinden bij de samenleving. Volgens de ondervraagden “lag de lat te hoog”. Laten we ze maar even uit de droom helpen. De lat ligt niet te hoog, jullie ideeën worden niet geaccepteerd door de samenleving. En dat is maar goed ook. Ga werk zoeken en sticht een gezin voordat je weer een Kerst alleen in een kraakpand moet doorbrengen.  

In dit laatste nummer van 2008 van Alert uiteraard naast de gebruikelijke onzin, weer veel aandacht voor Hitler in de vorm van boekbesprekingen. Deze al meer dan 60 jaar dode dictator houdt linkse hun gemoederen nog steeds meer bezig dan bijvoorbeeld het antiblanke geweld in Gouda. De dagelijkse vernederingen van Nederlanders door Marokkanen lijkt de antifascisten niets te kunnen deren. Van de recente aanslag met een brandbom op een kerk wordt niet eens melding gemaakt. Tja, het is natuurlijk geen moskee…

Ook in dit nummer dus voornamelijk bijdragen van de Afa uit Leiden, Utrecht en Nijmegen. De Afa uit Amsterdam levert al geruime tijd geen zinvolle bijdrage meer aan de antifascistische strijd. Die houden zich liever onder leiding van vlaflip Koos Borghouts bezig met kraken en in elkaar slaan van andersdenkenden. Zo is de bekende Amsterdamse kraker-antifascist Job Polak onlangs door de politie aangehouden wegens mishandeling van bezoekers van Parkpop in Den Haag, uiteraard in groepsverband.

Job Polak maakt een kiekje

Job Polak maakt een kiekje

De Fabel van de Illegaal verschijnt voornamelijk als PDF-bestand op internet. Er zijn terecht weinig mensen die hier nog geld voor over hebben. In De Fabel wordt al meer dan een jaar gezeverd over  de slachtoffers van de Schipholbrand. Overigens wordt telkens vergeten erbij te vermelden dat de slachtoffers nog geleefd zouden hebben wanneer ze zich aan de wet zouden hebben gehouden.  Of is dit een schuldgevoel van die linkse jongens en meisjes? Wanneer zij die procedures niet zo eindeloos hadden gerekt zou de brandstichter ook nooit kans hebben gehad om tot zijn daad te komen.

Ene Harry Westelink wil weer eens een van Nederlandse zeehelden door het slijk halen. Met zijn blik uit de 21e eeuw denkt hij te kunnen oordelen over een vrijheidsstrijder uit de Gouden Eeuw, Witte de With.  Harry, onze held op sokken, schrijft in dit internetkrantje ook nog over een abortus. “Toen bleek de abortusingreep gelukkig snel verricht te kunnen worden. De Fabel heeft de rekening van 380 euro inmiddels betaald”.  Ziezo, hebben onze antifascisten toch weer een mensenleven om zeep geholpen. We zijn niet anders gewend.             

Ook een vraaggesprekje met de verkrampte organisatie Doorbraak. Ja, die club die Sinterklaas racistisch vindt en kinderen een leuke tijd wil onthouden. In dit vraaggesprek over moslimfundamentalisme komt in ieder geval naar voren dat ze er weinig tegen gaan doen: “Zo zal doorbraak nooit protesteren voor de deur bij een fundamentalistische moskee”.  Helden.

Dat onze Leidse jongentjes en meisjes (?) ook kunnen lezen bewijzen ze in een boekbespreking over “Het bange Nederland” mede geschreven door Jan Willem Duyvendak, inderdaad de broer van zoetekauw Wijnand Duyvendak. We zijn niet tegen boekbesprekingen, maar laat ze het flutwerk nog maar eens lezen. Het is inderdaad borrelpraat.

Verder uiteraard weer aandacht voor mensen die zich niet aan de wet houden en zich niets aantrekken van democratisch gekozen besluiten. Op de laatste pagina als gebruikelijk aandacht voor de eigen publicaties die nauwelijks worden gelezen en een oproep tot steun van mensen die zich niet aan de wet houden. Moeten we dit waardeloze krantje de volgende keer echt weer lezen? Om de Alert kan je tenminste nog lachten. Dit is om te janken.

Timo Desse is medewerker van De Leugen van de Antifascist