Posts Tagged ‘Kafka’

Willem Wagenaar: de terrorist van de Anne Frank Stichting

09/05/2017

Met regelmaat krijgt de Anne Frank Stichting vragen voorgelegd over de achtergronden en beweegredenen van hun politieke opponenten. Men noemt de tegenstanders dan extreemrechts en meet zichzelf rol van onafhankelijk onderzoeker aan. De woordvoerder van deze organisatie draagt de naam Willem Wagenaar. Zijn gehele naam is Johan Willem Philip Wagenaar en hij is op 14 januari 1967 in Utrecht geboren en hij heeft een lange carrière binnen het extreemlinkse activistenwezen.

De politieke wortels van Wagenaar liggen in de anarchistische krakersscene van het Amsterdam in de jaren tachtig. In die jaren kwamen de krakers uit Amsterdam vooral in het nieuws vanwege het grootschalig gebruik van geweld. Dat was toen vooral tegen de politie gericht, maar ook tegen politieke tegenstanders. Willem Wagenaar deed hier vrolijk aan mee. Hij was betrokken bij de terroristische aanslag in 1986 op leden van de Centrumpartij in de plaats Kedichem. Hij werd hier in 1987 door de arrondissementsrechtbank Dordrecht voor veroordeeld.

Later zien we hem terugkeren bij het Internationaal Politiek Documentatiecentrum (IPD) dat een afsplitsing is van het Fascisme onderzoek Kollektief (FOK), welke vanaf 1988 tot en met april 1996 bestaat. Bij de organisatie loopt Wagenaar lang rond en is zelfs een kleine twee jaar secretaris en wordt bij ontbinding als vereffenaar aangewezen. Enkele medewerkers van het FOK en het IPD ga dan later ook weer schrijven voor de nieuwe club KAFKA.

Willem Wagenaar maakte foto’s bij de PVV manifestatie op 21 september 2013

Deze doet hetzelfde illegaal werk, gegevens verzamelen en publiceren van politieke tegenstanders. En al deze extreemlinkse ‘antifascistische’ organisaties lopen in elkaar over en zaten vaak op het hetzelfde adres. Zo werd het postbusadres van het IPD in de jaren negentig lange tijd door KAFKA gebruikt. Op het moment werkt Willem Wagenaar al jaren als onderzoeker bij de Anne Frank Stichting.

Nieuws over de extreemlinkse invloed binnen deze Stichting is al een tijd een punt van aandacht. In november 1984 leidde de extreem linkse invloed binnen het bestuur van de Anne Frank Stichting tot grote opschudding. De toenmalige staatssecretaris Ad Ploeg van landbouw en visserij was de aanjager hiervan. ‘De Anne Frank Stichting dreigt een crypto-communistische organisatie te worden’, aldus Van der Ploeg in het weekblad Vrij Nederland.’

Vandaag heeft men daarbij ook nog een veroordeelde terrorist in het midden. Als woordvoerder nog wel.

Bestaat de antifascistische beweging nog?

22/09/2013

20.000 flyers, 30 demonstranten. De Anti-Fascistische Actie (AFA) kan zich beter Zinloze Actie gaan noemen. Naar eigen zeggen heeft de AFA 20.000 flyers verspreid en honderden posters verspreid om de mensen op te roepen een tegenbetoging te houden als reactie op de demonstratie van de PVV van Geert Wilders. 20.000… Eerder die week verloor de AFA een kort geding bij de Haagse rechtbank. Dan maar demonstreren op het Spui. Een groot plein met amper betogers. Dat dat niet goed is voor de beeldvorming deert de anti’s niet. Ze hadden beter met z’n allen in de achtertuin van KAFKA-kopstuk Hans van Drunen kunnen staan. Dan stond het tenminste nog vol. Dat oogt. Zitten er dan echt geen mensen met hersencellen meer bij de AFA? 20.000 flyers om mensen op te roepen, om Marokkanen en hooligans op te stoken. Wat een fiasco.

20.000 flyers, 30 demonstranten...

20.000 flyers, 30 demonstranten…

Lange tijd is niets vernomen van de AFA. Het leek of deze gewelddadige club op sterven na dood was. De laatste tijd lijkt er weer wat leven in te zitten. Klaarblijkelijk hebben mensen zo’n zinloos leven dat de AFA nog beter is. Maar goed, in een vuilnisbelt zit ook leven. De antifascistische beweging heeft een serieus imagoprobleem. En terecht. Ook bij deze demonstratie werden weer voorbijgangers aangevallen. De AFA is een kleine troep vervult van haat. Enkele voorbijgangers bleven staan bij het bonte gezelschap. Net zoals je blijft staan als er een optocht is van circusdieren. De AFA houdt niet van nieuwsgierige blikken (op een demo..) en viel de jongeren aan. Die werden vervolgens door de politie opgepakt en afgevoerd. De omgekeerde wereld!

Na de demonstratie van de PVV in Den Haag werkte KAFKA tot diep in de nacht door om de foto’s te selecteren en een artikeltje te schrijven. Zoals we van hen gewend zijn is dit artikel niet gespeend van de nodige fouten en de nodige suggestieve foto’s en teksten. Het is te merken dat KAFKA nu zit in een fase tussen de vergrijsde harde kern en de paar nieuwelingen. De illegale bestanden van Hans van Drunen zijn blijkbaar niet heel toegankelijk, dan wel betrouwbaar. Overigens gaat binnen het AFA-circuit het gerucht  rond dat Hans van Drunen depressief is vanwege prostaatproblemen. Dit leidt kennelijk tot de vele fouten. Zo werd een jongen die naar zijn oma zwaaide door KAFKA beschuldigd van het brengen van de Hitlergroet. Och arme KAFKA. De foto’s werden overigens onder andere gemaakt door Tim Vlaarbeek en Leidenaar Jaap van Beek.

Jaap van Beek

..vergrijsde harde kern…

Het Plein voor het gebouw van de Tweede Kamer vormde het decor voor een andere antifascistische manifestatie welke werd georganiseerd door Zoetermeerder Maarten van Herpt. De leiding van deze demo heet klaarblijkelijk de kunst afgekeken van Fidel Castro. Urenlang werden de weinige demonstranten verveeld met haattoespraken. Het leek wel of alle 40 demonstranten een praatje mocht houden. Joke ‘Kaviaar’ Kuyt zorgde voor de nodige lachers op de omringende terrassen. Kan zij niet weer worden opgenomen in een psychiatrische instelling? Het armoedige groepje demonstranten werd door de politie afgeschermd van een flinke groep ADO-supporters. Die hadden duidelijk weinig op met het gemaskerd bal van de antifa (die overwegend uit Ajax-hooligans bestaat). ‘Het is genoeg’, ‘het is genoeg’ krijste een hysterisch wijf door de microfoon. Weer waren de reacties niet van de lucht op de terrassen. Mensen verslikten zich bijna in hun biertje. Urenlang gegil door de microfoon, communistische symbolen op de jassen, zwarte kleding, sjaals, hanenkammen, drugs- en alcoholgebruik; dit is de antifascistische beweging vandaag de dag. De PVV van Geert Wilders kan met recht een bredere volksbeweging worden genoemd. Daar lopen de arbeiders rond, de mensen die wel Nederland maken. Daar komen de mensen wel voor op straat. Bij de demonstratie van de PVV waren overigens meer kleurlingen aanwezig dan ooit bij de antifascisten te zien zijn geweest. De manifestatie van de anti’s werd door maar liefst 22 organisaties (!) ondersteund. Iedere organisatie had dus gemiddeld twee mensen afgevaardigd. Wij zijn onder de indruk (proest).

Bijna alle demonstranten op Het Plein....

Bijna alle demonstranten van links op Het Plein….

Maarten van Herpt

Maarten van Herpt

De gewelddadige AFA, KAFKA en de andere obscure clubjes hebben zich jarenlang gefocust op kleine rechtse groepjes die ze met hun overmacht in combinatie met geweld en intimidatie aankonden. Ze hebben zich voortdurend op de borst geklopt, maar hebben zichzelf daarbij volkomen gemarginaliseerd. Ze zijn het eigenlijke doel van hun bestaan volkomen uit het oog verloren. En nu hebben ze jammerlijk verloren. Wanhoopspogingen om de PVV te criminaliseren ten spijt. De media en met name de kiezers trekken zich niets meer aan van extreemlinks. We mogen gerust zijn. De tijd dat de antifascistische beweging een breed draagvlak had onder de bevolking is lang geleden. En als we het optreden van hen in Den Haag zien zal het nog lang duren voordat deze kliek serieus genomen wordt.

Kafkakopstuk Jeroen Hanenbergh verliest zaak Raad van State

04/02/2011

Jeroen Hanenbergh en Hans van Drunen zijn er al een tijdje druk mee. Proces na proces volgt om van alle politieregio’s  vergunningnummer, wapentype, wapennummer, geboortejaar en de woonplaats van de vergunninghouder van vuurwapens te achterhalen. Sommige politieregio’s houden voet bij stuk, andere geven alles zonder verder na te denken. Deze week speelde een zaak voor de Raad van Staat inzake de politieregio Noord-Holland-Noord. Kafkaschrijver Jeroen Hanenbergh kreeg de deksel op zijn neus. De politie hoefde geen wapennummers af te geven. De AIVD waarschuwde in 2010 voor het duo Hanenbergh en Van Drunen. De geheime dienst achtte het niet uitgesloten dat het duo de vergoedingen die worden toegekend worden gebruikt als inkomstenbron voor de gewelddadige AFA. 

Jeroen Hanenbergh

...inkomstenbron...

 

Wapennummer politie mag geheim blijven
DEN HAAG – De politieregio Noord-Holland-Noord hoeft de wapennummers van circa 8000 wapenverlofhouders in de regio niet openbaar te maken. Dit besliste de Raad van State woensdag.

Met het unieke wapennummer is de identiteit van de wapenbezitter te achterhalen, zegt de hoogste bestuursrechtbank.

„Iemand die een beetje handig is op internet kan met het wapennummer erachter komen op welke plaatsen wapens te vinden zijn”, aldus het politiekorps. Een wapenverlofhouder mag zijn wapen thuis bewaren.

Noord-Holland-Noord kreeg een verzoek volgens de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) van Utrechtenaar Jeroen Hanenbergh, die het legale wapenbezit landelijk in kaart wil brengen. Na veel vijven en zessen kwam het korps er niet meer onderuit om aan Hanenbergh het vergunningnummer, wapentype, geboortejaar en de woonplaats van de vergunninghouder te geven. Het wapennummer hield de politie geheim omdat dit in combinatie met de andere gegevens leidt tot herkenning van de wapenbezitter.

Bron: http://www.refdag.nl/nieuws/regio/wapennummer_politie_mag_geheim_blijven_1_531908

Weer aandacht voor WOB-misbruik door Jeroen Hanenbergh

20/02/2010

Onlangs maakte de AIVD in hun rapport voor het misbruik dat mogelijk zou worden gemaakt vanuit linksextremistische kringen van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB): “Via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) vragen AFA-vertegenwoordigers allerlei voor hen nuttige informatie op. Recent zijn nieuwe WOB-voorschriften opgesteld waarbij bijvoorbeeld een overschrijding van de beantwoordingstermijn financiële consequenties heeft voor de aangeschrevene. Niet uitgesloten kan worden dat deze regelgeving, bijvoorbeeld als extra inkomstenbron, door AFA wordt aangegrepen om nog meer verzoeken in te dienen.”.

Ook het tijdschrift Binnenlands Bestuur heeft inmiddels aandacht besteed aan het misbruik van AFA/Kafka-lieden van de genoemde wet. De aanvragen worden in de regel gedaan door de twee AFA/Kafka activisten Jeroen ‘Bosch” Hanenbergh (KAFKA/AFA/KURF/BIC) en Hans van Drunen (FOK/KAFKA). Hanenbergh zit dan in de rol van ‘journalist’ die geïnteresseerd is in bepaalde gegevens en Hans van Drunen misbruikt zijn juridische titel als advocaat om namens zijn ‘cliënt om deze gegevens op te eisen. Niet zelden krijgt het tweetal een schadevergoeding toegewezen. Hieronder het gehele artikel welke gepubliceerd is op hun internetpagina.

De Wob (Wet openbaarheid van bestuur) lijkt te worden gebruikt als financiële melkkoe. Handige aanvragers jagen op de boetes die de overheid tegenwoordig krijgt opgelegd bij termijnoverschrijding.   Diverse gemeenten zijn de afgelopen tijd geconfronteerd met ‘spookaanvragen’, kennelijk uitsluitend bedoeld om de eventuele boetes te kunnen innen. Het politiekorps Rotterdam- Rijnmond heeft het fenomeen inmiddels aangekaart bij de Raad van Korpschefs en de minister van Binnenlandse Zaken. De AIVD (Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst) waarschuwt dat extreemlinkse, antifascistische actiegroepen de Wob inmiddels ook hanteren als inkomstenbron.   De Wob regelt de toegang tot – in principe alle – overheidsinformatie. In de praktijk kon de overheid verzoeken om inzage maanden laten liggen zonder dat dit gevolgen had. Sinds 1 oktober 2009 is dat voorbij: de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ bepaalt dat de aanvrager van informatie bij termijnoverschrijding voortaan een boete kan opeisen.

Faxen

Sinds enige tijd worden gemeenten geconfronteerd met faxen waarin wordt gevraagd om gegevens over de plaatselijke bezwarencommissie. Ook in de Groningse gemeente Winsum rolden dergelijke faxen uit het apparaat. Vijf identieke Wobverzoeken, voorzien van veelal Hindostaans klinkende afzenders en postadressen in de regio Rotterdam. Gevraagd werd om ‘alle namen en titels van de leden van de bezwarencommissie en hun nevenfuncties; alle namen en titels van de secretarissen van de bezwarencommissie en hun nevenfunctie; het aantal bezwaarschriften van 2009 en de uitslag ((on)gegrond/ niet-ontvankelijk etc.)’

‘Oirbare vragen’, stelt Frits Huisman, juridisch medewerker van de gemeente. Winsum verstuurde de antwoorden dan ook tijdig aan de afzenders. Wel nam de gemeente contact op met de politie in Rotterdam. Ook de VNG ‘ziet geen reden om de informatie niet te verstrekken’, zo blijkt uit een advies aan alle gemeenten op de website. De gemeentekoepel is door diverse gemeenten benaderd met vragen over de Wob-verzoeken. De VNG wijst gemeenten op de mogelijkheid om aangifte te doen op grond van valsheid in geschrifte, vanwege de vermoedelijke valse handtekeningen onder de Wob-verzoeken. Wel lijkt het de VNG ‘raadzaam om eerst contact met de aanvrager(s) op te nemen alvorens aangifte wordt overwogen’. Bovendien kan de gemeente aan iedere aanvrager kosten in rekening brengen voor eventueel verstrekte kopieën van documenten, aldus het VNG-advies.

De politie Rotterdam-Rijnmond heeft ook ervaring met ‘notoire verzoekers’ die kennelijk uit zijn op de dwangsommen, vertelt de privacyfunctionaris van het korps. ‘Al is het heel moeilijk om hard te maken dat er sprake is van misbruik’. De kwestie is inmiddels aangekaart bij de Raad van Korpschefs en bij het ministerie van BZK. ‘Onze gedachten gaan uit naar het inbouwen van een buffer in de Wob, zodat je al dan niet bij de rechtbank moet aantonen dat je een daadwerkelijk belang bij de gevraagde informatie hebt. Maar het wordt heel lastig’, beseft de Rotterdamse functionaris.

Niet nieuw

Helemaal nieuw is misbruik van de Wob niet voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In een brief aan alle gemeenten van 8 februari waarschuwde de AIVD (Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, ressorterend onder BZK) alle burgemeesters in Nederland voor activiteiten uit antifascistische hoek. Extreem-linkse groeperingen zouden uit zijn op verstoring van extreemrechtse bijeenkomsten en maken daarbij volgens de AIVD ‘gebruik van valse voorwendselen en oneigenlijke middelen’. De dienst ‘sluit niet uit’ dat linkse groeperingen de Wob gebruiken als extra inkomstenbron, aldus de brief aan de burgemeesters.

Gevraagd om een toelichting laat de AIVD verder weinig los. ‘We zitten vaak in een spagaat: we willen enerzijds waarschuwen maar anderzijds niet precies weggeven wat we al weten omdat dit iets zegt over onze modus operandi en ons kennisniveau’, aldus AIVD-woordvoerder Sander van Dam. Hij wil dan ook niet zeggen of de faxen in Winsum en andere gemeenten in verband worden gebracht met deze tactieken van linksradicalen.

Overigens loopt er al langer een onderzoek naar misbruik van de Wob, vertelt BZK-woordvoerder Vincent van Steen. ‘Dat is eind vorig jaar toegezegd na Kamervragen. Toen ging het bijvoorbeeld om Wob-verzoeken aan de politie om te achterhalen waar flitspalen staan’. De uitkomsten van dit onderzoek worden in het voorjaar verwacht, aldus de BZK-zegsman.

Bron: http://www.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/2010/02/wob-als-melkkoe.149810.lynkx

AIVD waarschuwt voor de Antifascistische Actie (AFA)

08/02/2010

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waarschuwt voor de Antifascistische Actie (AFA). Hieronder de integrale tekst (bron: https://www.aivd.nl/actueel/nieuw-op-de-site/aivd-informeert)

Inleiding
De AIVD constateert dat de Antifascistische Actie (AFA) in het verwezenlijken van haar doelstellingen gebruik maakt van valse voorwendselen en oneigenlijke middelen. AFA benadert regelmatig dikwijls in de meer neutrale hoedanigheid van een antidiscriminatiebureau het lokaal bestuur, met als doel te voorkomen dat in hun ogen ‘fascistische’ groeperingen de mogelijkheid krijgen om hun doelstellingen en activiteiten lokaal en nationaal te verwezenlijken.
De werkwijze van AFA kan zich richten op iedere gemeente die op enigerlei wijze ruimte biedt aan activiteiten van, naar inzicht van AFA, rechtse bewegingen. AFA past deze werkwijze ook toe in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, hetgeen aanleiding is u nader te informeren over de door de AIVD geconstateerde ontwikkelingen met betrekking tot de werkwijze van AFA.

Geschiedenis en ontwikkeling AFA
AFA is opgericht in 1992 en heeft verschillende lokale afdelingen. De meeste van deze afdelingen worden via een landelijk secretariaat aangestuurd, sommige acteren autonoom. In de bij haar oprichting uitgebrachte persverklaring stelde AFA zich nadrukkelijk ten doel om manifestaties van ‘fascisten’ te voorkomen. Hiertoe wilde zij de confrontatie aangaan en zonodig verhinderen dat dergelijke manifestaties plaatsvonden. Waar de antifascistische beweging begon als een groep puur gewelddadige actievoerders, van wie een zekere dreiging uitging (zoals grootschalige verstoring van de openbare orde), groeide zij de laatste twee decennia uit tot een meer politieke lobbygroep. Gebruik van geweld, in eerste instantie tegen de rechtse tegenstander maar daarnaast zeker ook tegen de politie, bleef echter volgens AFA geoorloofd.
AFA verrichtte de laatste jaren steeds meer lobbywerk naar, onder meer, het lokaal bestuur. Daarbij wordt bijvoorbeeld gewaarschuwd voor grote schade die kan ontstaan bij manifestaties van extreemrechts. Ook slaagt AFA er frequent in te infiltreren in extreemrechtse groeperingen. Sinds 2000 tracht AFA in toenemende mate elke rechtse activiteit in willekeurig welke gemeente te verhinderen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen rechtsextremistische groeperingen die het gebruik van geweld niet schuwen en (extreem)rechtse partijen die zich beperken tot het gebruik van politieke middelen.

Werkwijze AFA
Beïnvloeding
AFA gebruikt verschillende methoden om haar doel te realiseren. Zij doet zich in haar contacten met gemeenteambtenaren en (lokale) politici vaak voor als één van de vele antidiscriminatiebureaus. In die hoedanigheid biedt zij haar expertise aan. Met name wanneer (extreem)rechtse partijen en groeperingen een demonstratie aanmelden, komt AFA in actie en benadert zij het betreffende lokaal bestuur, alsmede de zaaleigenaren in de (buurt)gemeenten. De AIVD constateert dat de AFA bij haar activiteiten gebruik maakt van oneigenlijke middelen. Woordvoerders van AFA treden hun gesprekspartners niet onder eigen naam tegemoet. AFA richt zich tot zaaleigenaren om hen te bewegen, onder verwijzing naar te verwachten schade, geen contract af te sluiten met (extreem)rechtse groeperingen. Ook tracht zij op oneigenlijke wijze invloed uit te oefenen op lokaal beleid; eveneens onder alias. Zo worden gemeenten aangeschreven met verwijzingen naar eventuele grote materiële schade door toedoen van extreemrechts, wanneer de gemeente een demonstratie van extreemrechts toestaat. In sommige gevallen heeft dit geleid tot annulering van een demonstratie, die vervolgens met succes bij de rechter werd aangevochten door bijvoorbeeld de Nederlandse Volksunie (NVU). Wanneer de manifestaties wel doorgang vinden, wordt de materiële schade doorgaans veroorzaakt door antifascisten en hun sympathisanten zelf, en niet door rechtse demonstranten. De AIVD heeft in diverse gevallen geconstateerd dat lokale bestuurders door AFA zijn benaderd om aan AFA bruikbare informatie te leveren over activiteiten van rechtse groepen en partijen. Dit gebeurde met de waarschuwing voor mogelijke ernstige verstoringen van de openbare orde door rechtse groeperingen. In één geval verschafte een door AFA benaderde, geïntimideerde, persoon diverse data waaronder persoonsgegevens aan AFA. Deze, gedeeltelijk dus ook vertrouwelijke, informatie werd vervolgens door AFA breed verspreid. Dit heeft in het verleden geleid tot fysiek geweld tegen personen die volgens AFA extreemrechts zijn. Daarnaast tracht AFA in relatie tot verkiezingen zeer vroegtijdig in het bezit te komen van kandidatenlijsten en persoonsgegevens van kandidaten. Zij doen dit via contactpersonen binnen partijen. Deze data worden in sommige gevallen gebruikt in eigen onderzoek van AFA naar, deels vermeende, rechtsextremisten. Daarbij is het gebeurd dat individuen ten onrechte werden neergezet als rechtsextremist en als zodanig werden geschaad.

Tegendemonstraties van AFA
Acties van AFA kunnen ook een meer gewelddadige vorm aannemen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij demonstraties tegen de in hun ogen rechtse tegenstander, zoals de extreemrechtse NVU, of de ter plaatse optredende Mobiele Eenheid. De werkwijze van AFA volgt hierbij meestal een vast patroon. Tot 2009 meldde AFA in dezelfde gemeente een eigen tegendemonstratie aan, met als doel een demonstratie van de NVU te verstoren. Sinds 2009 worden deze acties georganiseerd door een AFAwerkgroep met de naam Laat Ze Niet Lopen (LZNL). Deze tegendemonstraties worden doorgaans geaccepteerd. De NVU demonstreert en AFA roept elke linkse demonstrant op om het politiekordon te doorbreken, om zo te trachten een (gewelddadige) confrontatie met de NVU aan te gaan. Dit mislukt in de meeste gevallen, waarna het vaak tot een harde confrontatie komt tussen antifascisten en de Mobiele Eenheid. Voorbeelden waren in 2009 Maastricht (anti-Voorpost manifestatie) en in Venlo (anti-NVUbetoging). In de loop van 2009 heeft AFA haar werkwijze met betrekking tot tegendemonstraties verder ontwikkeld. AFA meldt niet langer al haar tegendemonstraties aan. Bovendien speelt de AFA-activist tijdens acties nu meer een aansturende rol dan een deelnemende. Leden van de AFA werkgroep LZNL zijn door infiltratie vaak vroegtijdig op de hoogte van plaats en datum van demonstraties. LZNL zoekt vervolgens lokaal hulp en benadert groepen die te mobiliseren zijn om tegen rechts te demonstreren. Dit kunnen bijvoorbeeld de plaatselijke moskee, Marokkaanse verenigingen of voetbalhooligans met linkse sympathieën zijn. Ook de werkwijze op straat is veranderd: deelnemers verschijnen nu in kleine groepjes en in nette kleding. Deze groepen trachten door middel van hit-en- runacties bij de tegenstanders te komen of door het blokkeren van de route hun demonstratie te verhinderen. Deze nieuwe werkwijze is vorig jaar uitgeprobeerd in Den Bosch, Maastricht en Venlo.

WOB
Via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) vragen AFA-vertegenwoordigers allerlei voor hen nuttige informatie op. Recent zijn nieuwe WOB-voorschriften opgesteld waarbij bijvoorbeeld een overschrijding van de beantwoordingstermijn financiële consequenties heeft voor de aangeschrevene. Niet uitgesloten kan worden dat deze regelgeving, bijvoorbeeld als extra inkomstenbron, door AFA wordt aangegrepen om nog meer verzoeken in te dienen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2010.
In 2009 is binnen AFA een werkgroep opgericht, die het doel heeft om de plannen van de PVV in kaart te brengen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Inmiddels hebben diverse manifestaties van antifascisten en geestverwanten plaatsgevonden. De eerste hiervan was een lawaaidemonstratie in Waddinxveen (februari 2009) waar PVV-leider Wilders zijn opwachting maakte. Begin november 2009 trok een fakkeloptocht in Arnhem ongeveer tweehonderd deelnemers. Naast (veelal jonge) antifascisten namen daaraan ook oudere verontruste burgers en allochtone Nederlanders deel. De manifestatie werd door de organisatoren (AFA) als een groot succes beoordeeld en gaf aanleiding om de samenwerking met lokale groeperingen en individuen vaker te zoeken in relatie tot de gemeenteraadsverkiezingen. De AIVD heeft aanwijzingen dat AFA in de aanloop naar de verkiezingen meer van dit soort acties voorbereidt, waarbij zij zich naast de PVV ook richt op partijen als NVU, Trots op Nederland en de Partij Vrij Utrecht van Wim Vreeswijk.
Op zich is een en ander geoorloofd. AFA beschikt echter over een harde kern die geweld niet schuwt, en het valt niet uit te sluiten dat één of meer van de bijeenkomsten van deze partijen zal ontaarden in verstoringen van de openbare orde. De intensiteit van de acties zal mogelijk toenemen met het naderbij komen van de verkiezingen. Een onberekenbare factor is de deelname van allerlei lokale actievoerders aan de AFA-manifestaties. In het verleden heeft dit escalerend gewerkt.

Conclusie
AFA is volgens de AIVD geen antidiscriminatie- of onderzoeksbureau, maar veeleer een actiegroep die in het realiseren van haar doelstellingen soms op oneigenlijke wijze lokale bestuurders benadert. Daarnaast wordt geweld tegen in hun ogen extreemrechts en/of ordebewaarders niet geschuwd. De AIVD zal, zoals altijd, waar mogelijk de lokale autoriteiten middels de RID vroegtijdig op de hoogte brengen van de te verwachten ontwikkelingen.

Jeroen Hanenbergh eist beelden NVU-demo op

07/02/2010
De Utrechtse linkstrextremist Jeroen Hanenbergh (KAFKA/AFA/KURF/BIC) die samen met Hans van Drunen (FOK/KAFKA) extreemrechts in Nederland in kaart wil brengen vroeg de politie met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) om een cd-rom die van de demonstratie van de Nederlandse Volksunie (NVU) is gehouden op 7 april 2007 te Oss gemaakt is. De korpsbeheerder weigerde omdat op de demonstranten is ingezoomd waardoor ze herkenbaar zijn. Openbaarmaking zou in strijd zijn met de privacy van de deelnemers. Zoals gebruikelijk na dergelijke afwijzingen ging het duistere tweetal in hoger beroep. De Raad van State geeft de politie Noord-Brabant nu de opdracht om uit te leggen waarom zij de beelden niet openbaar willen maken.

De politie heeft groot gelijk door de beelden te weigeren. Al eerder zijn foto’s uit politieregisters verschenen in het antifascistisch roddelblad Alert. Met enige regelmaat worden vermeende rechtsextremisten bedreigt door mensen uit antifasistische hoek. Jeroen Hanenbergh heeft een zeer dubieuze belangstelling. Zo is voert hij thans met zijn woonplaatsgenoot Hans van Drunen menig WOB-procedure om gegevens van politiekorpsen te krijgen over verlofhouders (wapenverloven). Daarnaast is Hanenbergh actief geweest voor het Baskisch Informatiecentrum (BIC) om te ‘informeren’ over de Baskische strijd (die tot op heden ruim 800 mensenlevens heeft gekost). Jeroen Hanenbergh gebruikt ook regelmatig de naam Jeroen Bosch of Marc de Waard. Een gebrek aan openheid is niet ongebruikelijk in linksextremistische kringen.

Weer WOB-succes voor linksextremist Jeroen Hanenbergh

19/01/2010

Politie Gelderland-Midden moet de links-extremist  Jeroen ‘Bosch’ Hanenbergh (KAFKA/AFA/KURF/BIC) foto’s laten zien die gemaakt zijn van een demonstratie in Arnhem in 2005. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Alleen foto’s met duidelijk herkenbare gezichten van demonstranten mogen, om privacy-redenen, in de kast blijven. Hanenbergh heeft zich door zijn vriend en Wet openbaarheid van bestuur (Wob)-specialist Hans van Drunen (FOK/KAFKA) laten bijstaan in deze zaak.

Het ging om een demonstratieve mars tegen de toetreding van Turkije tot de Europese Unie en tegen de Europese Grondwet welke werd georganiseerd door de Nederlandse Volks-Unie (NVU). Hanenbergh wilde ook gegevens van de politie over de plaats waar de demonstranten zich verzameld hadden voordat de mars begon, maar dit werd door de Raad van State afgewezen.

Hans van Drunen verliest hoger beroep inzake het opvragen van persoonsgegevens inzake de Constant Rebecq Kazerne te Eindhoven

17/06/2009

Het Utrechtse KAFKA-kopstuk Hans van Drunen heeft het hoger beroep tegen de uitspraak van de Utrechtse rechtbank van 21 februari 2007 verloren. De zaak draait om het aanleveren van persoonsgegevens van nationalisten welke op 8 november 2003 aanwezig waren op een concert op 8 november 2003 op het terrein van de door nationalisten gekraakte Constant Rebecq Kazerne te Eindhoven. Hans van Drunen heeft namens zijn “cliënt” de in wapens geïnteresseerde Jeroen Hanenbergh (KAFKA/AFA/KURF/BIC) op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzocht om openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op de gebeurtenissen van 8 november 2003 rond de Constant Rebecq Kazerne te Eindhoven en de gebeurtenissen die ertoe hebben geleid dat het gekraakte terrein in de dagen erna werd verlaten. Een deel van de documenten van de politie en het Ministerie van Defensie is inmiddels overhandigd aan het antifascistisch intimidatiegroepje. Dit was niet geheel tot tevredenheid van Hans van Drunen, die namens Juridisch Adviesbureau Maury o.g.v. de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) overal in het land gegevens van nationalisten opvraagt. Van Drunen voerde aan dat teksten over geslachtsaanduidingen, schoenmaten, woonplaatsen, geboortejaren, merk en type van motorvoertuigen zijn opgenomen in de hem onthouden documenten. Hij stelde dat deze gegevens niet rechtstreeks tot een individu herleid konden worden. De overheidsinstanties hebben terecht geoordeeld dat deze gegevens in combinatie met andere informatie wel tot een identificeerbaar individu kan leiden. En dan zijn deze vermoedelijk nog slecht op de hoogte van de zeer omvangrijke (illegale) bestanden van Van Drunen. Veel informatie uit opgevraagde gegevens door Van Drunen zijn inmiddels gepubliceerd in het antifascistisch roddelblad Alert. Als gevolg van dergelijke publicaties door KAFKA zijn mensen bedreigd en hebben ze in enkele gevallen grote financiële schade geleden. Ook zijn mensen fysiek aangevallen door informatie welke is verzameld en geleverd door Hans van Drunen.

Hans van Drunen is tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank waarin het “beperkt” leveren van informatie werd goedgekeurd in hoger beroep gegaan. Tijdens de zitting op 10 juni 2009 is de eerdere uitspraak bekrachtigd.

De minister heeft het bezwaar gericht tegen het besluit van 1 juni 2004 waarbij is geweigerd documenten te verstrekken, gegrond verklaard en de gevraagde documenten verstrekt met uitzondering van de daarin opgenomen persoonsgegevens.

Kafka eist politiegegevens demonstratie NVB op

06/05/2009

Rechter mr. G.H. Nomes van de rechtbank in Middelburg heeft op 26 februari 2009 uitspraak gedaan ten gunste van het antifascistisch intimidatiegroepje Kafka. De Utrechter Hans van Drunen (FOK, KAFKA, Argus) heeft namens zijn “cliënt” Jeroen Hanenbergh (AFA, KAFKA, KURF, BIC) geëist dat de politie Zeeland documenten, videobeelden en geluidsfragmenten over de demonstratie van de Nationalistische Volksbeweging (NVB) op 11 november 2006. Van Drunen heeft in eerste instantie de volgende documenten opgeëist:

  1. draaiboek met bijlagen
  2. videobeelden 
  3. aandachtsvestiging 7 november 2006 
  4. informatieopdracht 6 november 2006 
  5. verstrekkingrapport openbare orde 19 oktober 2006 
  6. informatievraag 18 oktober 2006 
  7. informatieopdracht 20 oktober 2006 
  8. verstrekkingrapport openbare orde 23 oktober 2006 
  9. verstrekkingrapport openbare orde 6 november 2006 
  10. verstrekkingrapport openbare orde 6 november 2006, nr.2

Na enkele vergeefse pogingen van Van Drunen nu zijn gelijk gekregen bij de Middelburgse bestuursrechter. De rechter heeft Van Drunen echter niet geheel in het gelijk gesteld. Uiterst nauwkeurig is de lijst afgelopen en heeft de rechter telkens het belang van openbaarmaking, de werking van de politiediensten en de wet op de persoonsgegevens afgewogen. Zo heeft de rechter de levering van de namen van de aanvragers van de demonstratie geweigerd op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met een combinatie van de wel af te geven politie-informatie met de reeds uitgebreide KAFKA-bestanden is het echter voor Van Drunen een koud kunstje om feiten aan namen te koppelen. Daarnaast bestaat het risico dat politiebeeldmateriaal wordt gepubliceerd in bijvoorbeeld het AFA-blaadje Alert. Dit tijdschrift, waar Jeroen Hanenbergh in de redactie zit, trekt zich namelijk niets aan van auteursrechten. De gegevens over de demo in Middelburg zijn voor KAFKA een grote bron van gegevens. Bij aanvang van de demo zijn de deelnemers uitgebreid gefilmd en dienden zij zich te laten registreren. Afgezien dat dit absoluut uit den boze zou moeten zijn in een rechtsstaat, is het tevens onbegrijpelijk dat het NVB-bestuur hiermee destijds akkoord is gegaan.

Voor de volledige tekst van de uitspraak klik hier.

Wat schrijft links?

30/04/2009

Uitgave april 2009

In de rubriek “Wat schrijft links?” neemt Meld Links Geweld! de ontwikkelingen binnen extreem- en populistisch links onder de loep. In hun obscure blaadjes komt de ware aard van de fanatici naar boven. Haat tegen Nederlanders, christenen en heidenen voert de boventoon. Daarbij geven extreemlinkse publicaties een aardig kijkje in het verknipte leven van menig roodhemd: onderlinge ruzies zijn aan de orde van de dag. Hoe dan ook, aan het blaadjesfront is beweging genoeg.

Nummer 1 van 2009 van het populaire antifascistische roddelblaadje Alert is weer van hand tot hand gegaan. Is er iets nieuws dan? Nee, net als in de vorige nummers worden auteursrechten geschonden, worden geweld en intimidatie tegen andersdenkenden verheerlijkt, worden feiten verdraaid en zijn de commentaren lachwekkend. Wat maakt de Alert dan zo leuk om te lezen? Welnu het leest lekker weg en er staan foto’s in van bekenden en onbekenden. De blanke redactie van het “antifascistisch vakblad” Alert heeft ook in dit nummer weer diep geput uit de illegale bestanden van de Utrechtse KAFKA-oprichter Hans Christiaan van Drunen (1963). Tussen de vele wob-procedures (Wet openbaarheid van bestuur) vindt hij samen met het in wapens geïnteresseerde Jeroen Hanenbergh tijd om de archieven bij te houden. Dat deze niet altijd nauwkeurig zijn doet voor hem niet ter zake. Dat Van Drunen mogelijk weet dat het niet helemaal in de haak is wat hij doet blijkt wel uit zijn gedrag. Buurtbewoners (met wie hij overigens weinig contact heeft) zien de altijd op zijn hoede zijnde jurist regelmatig schichtig door de luxaflex van zijn raam loeren. Van Drunen woont in een smoezelig huis in een van de laatste relatief blanke buurten van Utrecht. Menig carrière is verwoest en menig nationalist is bedreigt door informatie vanaf dit adres.

Deze Alert besteed veel aandacht aan Fenris Postorder. Kunst en cultuur worden duidelijk niet geduld door de staatsknechten van de Antifascistische actie (AFA). Staan op AFA-benefietconcerten de teksten vol van haat tegen alles wat anders denkt, democratisch is en vooral niet communistisch, de AFA heeft moeite met de verkoop van sommige straalplaten van Fenris. Steevast worden ze in de hoek van racisme en xenofobie geplaatst. De oortjes van schrijver van het artikel, “John Postma”, zullen wel pijn doen na het luisteren van al deze geluidsdragers. Eigen schuld. Zelfs wij luisteren niet naar die herrie, laat onverlet dat we wel van mening zijn dat vrijheid van meningsuiting ook geldt voor (muziek)kunstenaars. Voor ons geen boek- en plaatverbrandingen waar Postma op aanstuurt.

De gewelddadige AFA geeft nogal hoog op van zichzelf. De jalousie druipt eraf in een artikel over de Voorpostdemonstratie tegen drugs in Maastricht op 1 maart 2009. Om te beginnen verdubbeld de AFA hun eigen opkomst, ten tweede staat het artikel bol van onzin en met name insinuaties. Dat de tegendemonstratie van de AFA totaal mislukt was wil er blijkbaar niet in bij de schrijver van dit artikel. Dat is op zich niet zo verwonderlijk om de schrijver van dit artikel Aafke Broekhuis is. En zoals eerder vermeld is dit de alter ego van de Hagenees Tim Vlaarbeek, alias Sven Driessen. En dat was nu juist weer de woordvoerder van de tegendemo. Kritiek op zichzelf zal hij inderdaad niet zo snel geven. In het artikel wordt o.a. ingegaan op de vermeende aanwezigheid van enkele NSA-activisten in de omgeving van de demo. De AFA kan het weer niet laten om proberen te stoken tussen verschillende groeperingen door van alles te suggereren. Een tactiek die de laatste tijd vaker wordt gebruikt, suggesties in blaadjes, op linkse en rechtse fora en in valse e-postberichten.
Ondanks het zeikerige toontje van het artikel is de AFA toch bang dat Voorpost te positief in het nieuws komt. Zo hebben ze het internetadres, www.voorpost.org, afgeplakt op een prominent geplaatste foto. Dit werkt misschien voor de domme doelgroep van Alert, niet voor de feitelijke lezers. Censuur zijn we wel gewend van de linkse jongens en meisjes (?),
Over het vele geweld van de kant van de AFA wordt uiteraard gezwegen. Dat KAFKA-fotografen niet zo onschuldig zijn als ze eruit zien blijkt wel uit het feit dat één van de fotografen tevens één van de aanvallers was van een actie van dierenrechtenactivisten in Katwijk. Een van de dierenvrienden moest zich laten behandelen voor een schedelbasisfractuur. We zijn benieuwd wat voor verhaal hierover in de volgende Alert staat. We wachten rustig af, daarna zullen we nog wat beeldmateriaal publiceren.

...niet zo onschuldig als ze eruit zien...

...niet zo onschuldig als ze eruit zien...

Job Polak schrijft over een tegendemonstratie in Dresden. Maar liefst twee pagina’s schrijft hij over de bonte mix van wel (!) dertig activisten die de lange reis naar Dresden maakten. Het verslag leest als een schoolreisje van hitsige pubers door een hoerenbuurt, ware niet dat het ware gezicht van Polak hier naar voren komt. Job “klop” Polak beklaagt zich over het feit dat ze ontdaan werden van schoenen met te harde neuzen en “vervolgens zonder pardon op hun sokken door de sneeuw naar de dichtstbijzijnde winkel gestuurd om gympjes te kopen”. Helden op sokken zoals wij dat noemen. Vervolgens verhaalt hij opgewonden hoe het tot gevechten kwam met de “bullen” en gepantserde handschoenen van de politie het recht toepasten. Dit uitje van, met name, Amsterdamse krakers-antifascisten was natuurlijk heel wat spannender dan het geweld in groepsverband tegen concertgangers van Parkpop in Den Haag waar Job “klop” voor is aangehouden.

Job Polak ...op sokken door de sneeuw...

Job Polak ...op sokken door de sneeuw...

Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de NVU-demo in Amersfoort van 21 februari. De Alert verhaalt vol trots over de “honderden boze Amersfoorters” die de NVU-demo zouden verstoren. Nu heeft de Alert wel vaker moeite met tellen, daarnaast gaat de Alert eraan voorbij dat de AFA wel vaker “derden” inschakelt om het vuile werk op te knappen. Zo schreef de AIVD in het onlangs verschenen jaarverslag 2008 dat “AFA organiseert, met name bij manifestaties van de Nederlandse Volks-Unie (NVU), een (gewelddadige) tegendemonstratie en laat deze vervolgens uitvoeren door derden zoals lokale antifascisten, op rellen beluste jongeren en voetbalhooligans.” Zo ook nu in Amersfoort dus. En ook een week later bij de Voorpostdemo in Maastricht.

Zoals in elke nummer gaat ook nu de aandacht van de redactie uit naar Hitler. Waar zou de AFA toch zijn zonder deze oude bromsnor. Ons inziens leeft hij alleen nog voort in de harten van de AFA-jongetjes. Met de niets verhullende kop “Treblinka is een grote leugen” gaat het obscure blaadje weer eens in op een complottheorie en is er in de boekbespreking ruimte voor een bespreking van een boek met ome snor prominent op de kaft. Eng volk die antifascisten.

Het artikel “Wat schrijft rechts” heeft weer een hoge zuurgraad. Dat is niet verwonderlijk, het artikel is namelijk geschreven door Arjan Pont die nu weer eens onder de naam Gerrit de Wit schrijft. Arjan is ook regelmatig te zien bij demonstraties als fotograaf van nationalistische jonge jongens. Voor het laatst nog in Maastricht. Daar viel ons overigens op dat Arjan er steeds slechter gaat uitzien. Heeft hij niet zoveel zin meer in het leven?

Arjan Pont ...geen zin meer in het leven...

Arjan Pont ...geen zin meer in het leven...

Alsof je met constipatie op de pot zit en een roddelblad nodig hebt om lekker te kunnen ontspannen. Al met al is ook deze Alert weer een grappig nummer. Van Drunen, ga zo door! Vermaak ons met je onzin en vergooi je leven door altijd maar met anderen bezig te zijn! Voor wie in het achterhoofd houdt dat ook deze Alert vol staat met onzin, leugens en insinuaties zeer geschikt om in de kroeg rond te laten gaan en vervolgens je voeten eraan af te vegen. Het geeft in ieder geval genoeg gesprekstof.

Timo Desse is medewerker van De Leugen van de Antifascist